I CSR Forum har vi allerede en Sustainability/ESG Reporting gruppe, hvor vi har dygtige folk med fra blandt andet virksomheder som Ørsted, Arla, Chr. Hansen, Danfoss, Maersk og Danske Bank.

Der har været stor interesse for et nyt netværk og vi har derfor besluttet os for, at etablere en søster-gruppe til det allerede eksisterende.

Formålet med gruppen

Formålet med gruppen er, at skabe et fortroligt rum, hvor medlemmerne med støtte fra en professionel mødeleder kan udveksle strategiske og operationelle udfordringer, sparre, problemløse og blive opdateret på, hvad der sker på sustainability/ESG reporting området både fagligt og lovmæssigt.

Møder i gruppen 

Der er 5 møder på et år. 3 møder vil foregå online og 2 møder vil være fysiske, dog med mulighed for online deltagelse.

De første 3 møder afholdes inden sommerferien. Her vil vi fokusere på, at opbygge nogle stærke sociale bånd medlemmerne imellem samtidig med, at vi sammen bliver klogere og får skabt en fælles referenceramme for gruppens videre faglige rejse. Planlagte møder:

Fredag den 22. april kl. 09.00-11.00 – Via Microsoft Teams

 • Etablering af netværket med afsæt i Netværkstanken
 • Bordet rundt – Hvem er vi samlet, hvad er vi optaget af – og hvad er vi på jagt efter?
 • Dagens tema – Fastlægges med afsæt i mødeleders møde med det enkelte medlem forinden
 • “Nøddeknækkeren” – Hvilken konkret udfordring eller problemstilling skal gruppen hjælpe mig med i dag? (Introduktion til metoden)

Onsdag den 25. maj kl. 09.00-11.00 – Via Microsoft Teams

 • Bordet rundt – Hvem er vi samlet, hvad er vi optaget af – og hvad er vi på jagt efter?
 • Dagens tema – Fastlægges med afsæt  i forrige møde i gruppen
 • “Nøddeknækkeren” – Hvilken konkret udfordring eller problemstilling skal gruppen hjælpe mig med i dag?

Fredag den 17. juni kl. 10.00-13.00 – Fysisk fremmøde og mulighed for online deltagelse 

 • Speed Dating – Vi får mulighed for at møde hinanden 1-til-1
 • Workshop med fælles afsæt i best practice case med fokus på egen organisation
 • Planlægning af efterårets 2 møder

Gruppen henvender sig til

Nøglepersoner der arbejder med CSR/Sustainability/ESG Reporting i en strategisk kontekst, i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og bæredygtighed jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D. 

Mere info om gruppen

 • Max 15 medlemmer
 • Kontingent for personligt medlemskab i 2022 = 5.000 kr. Din virksomhed kan betale
 • Der er 5 møder på et år. 3 møder vil foregå online og 2 møder vil være fysiske, dog med mulighed for online deltagelse
 • Book et uforpligtende og udfoskende møde ved at skrive til os på csrforum@csrforum.dk