CSR Forum har siden begyndelsen af 2018 samarbejdet med Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar om projektet ESG Transparency & Insights.

Der er brugt godt 8 måneder på, at kvalificere fagligt indhold ved blandt andet, at gennemføre brancheanalyser, spørgeskemaundersøgelser og indgå i en involverende dialog med indsigtsfulde ressourcepersoner fra relevante sektorer indenfor ESG feltet.

Læs mere om projektet her

Den 24. november samledes udvalgte ressourcepersoner for første gang i den nyetablerede ESG netværksgruppe, en gruppe som ikke bare bidrager til et oplyst grundlag for projektaktiviteterne, men i lige så høj grad er med til, at skubbe til debatten om fremtidens investereringsmarked.

Missionen med netværksmødet

At sikre et oplyst grundlag for en tværfaglig dialog om, hvordan man bedst muligt gearer danske virksomheder til, at tiltrække investeringer på deres CSR/bæredygtigheds indsats og hvordan man påvirker investorerne til at allokere flere midler til ansvarlige/bæredygtige investeringer i danske virksomheder.

Til dette formål havde CSR Forum sammensat et tværfagligt hold af indlægsholdere, som med hver deres kontekstbaserede indsigter, kunne være med til, at kvalificere den efterfølgende dialog i netværket.

Oplægsholdere på dagen var:

  • Louise Rosenmeier, Sustainability Business Partner i Chr. Hansen
  • Pelle Pedersen, Partner i Abnorm, en dansk seed fond til impact start-ups og tidligere chef for ansvarlige investeringer i PKA
  • Joachim Kattrup, redaktør Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar

Tværfaglig proces skaber oplyst grundlag for handling

Joachim Kattrup fremlagde indledningsvist hård fakta i form af resultater fra, ESG Transparency & Insights projektets, spørgeskemaundersøgelse udført blandt C25 virksomhederne og en brancheanalyse af ESG ratingbureauerne.

Læs om analysen her

Efterfølgende blev der delt indsigter fra Chr. Hansens ESG business case og en række konkrete praksiseksempler på, hvordan man internt arbejder strategisk og eksternt er i dialog med investorerne om længerevarende engagementer.

Læs mere om Chr. Hansens strategiske arbejde med ESG i praksis her

Afslutningsvis kommentererede og diskuterede Pelle Pedersen med afsæt i investorperspektivet flg. emner:

  • Udviklingen inden for bæredygtige investeringer – fra eksklusion til inklusion
  • Integration
  • Trends og tendenser
  • Hvordan bruger investorer ESG ratings
  • Cases
  • ESG i fremtiden

Følg Pelle Pedersen her

Samskabelse, transparens og kvalificering

Efter mødet har CSR Forum søsat etableringen af en task force. Formålet med denne task force er at have fokus på åbenhed, fortrolighed og at samskabe et relevant program for netværkets møderække i 2019, hvor Joachim Kattrup vil fungere, som gennemgående mødeleder og moderator.

Følg med her på bloggen.

Om netværket og aktiviteter i 2019

I løbet af december, lancerer CSR Forums sekretariat 2019 aktivitetskalenderen for netværket .

Bliv medlem af CSR Forum, hvis du vil modtage interessante og spændende tilbud i form af netværk, indsigter, publikationer, events, projektsamarbejder osv. Et årligt personligt medlemsskab koster 1.000 kr.

Meld dig ind i CSR Forum her

Kontakt CSR Forum

For flere oplysninger om netværket og CSR Forum generelt, kan der rettes henvendelse til foreningens sekretariat på mail: sekretariatet@csrforum.dk