Under overskriften “Corporate Volunteering & Co-Creation”, er CSR Forum blevet omdrejningspunkt for en række fremtrædende aktører, der har samlet sig i et dynamisk og 100 % medlemsdrevet og partnerskabsorienteret netværk. Læs mere om tilblivelsen af netværket her  

Udover tilrettelæggelsen af en faglig møderække, har foråret og sommeren været præget af en høj grad af engagement med fokus på indgåelse af meningsfulde partnerskaber og igangsættelse af brobyggende aktiviteter og projekter. Læs mere om det næste faglige møde i netværket her  

Projekter med fokus på meningsfuld brobygning og læring i praksis

Der arbejdes forsat med udviklingen og udbredelsen af det brobyggende Skandia koncept CSR Speed Dating. Læs mere om udviklingspartnerskabet og projektet her

I regi af partnerskabet CoVoCo (Corporate Volunteering Copenhagen), har CSR Forum gået sammen med Københavns Kommune og Frivillighedscenter VSVs omkring udviklingen af et Corporate Volunteering læringsprogram målrettet virksomheder . Læs mere om partnerskabet og læringsprogrammet her

Netværkets bidrag til Folkemødet

Ved årets Folkemøde tilrettelagde en håndfuld af netværkets aktører sammen med CSR Forums sekretariat, en paneldebat med på sociale investeringer, CSR og Corporate Volunteering. Blandt virksomhederne var TDC Group og Skandia, Derudover gik IBM Danmark sammen med CSR Forums bestyrelse om, at invitere til en opsamlende dialogfrokost under samme temaer. Her deltog en lang række indsigtsfulde interessenter fra forskellige sektorer, som alle i et fagligt format bidrog til skabelsen af transparens på tværs. Læs mere om CSR Forum på Folkemøde her

Kontakt

For flere oplysninger om netværket og CSR Forum generelt, kan der rettes henvendelse til foreningens sekretariat på mail: sekretariatet@csrforum.dk