Siden foråret 2020 har CSR Forum og KPMG Acor Tax i tæt fagligt parløb udviklet netværksgruppen “Tax & Sustainability”.

Gruppen er organiseret, som et virksomhedsnetværk med omdrejningspunkt om fortrolighed og faglig udvikling med fokus på viden og deling af erfaringer.

Der er i perioden blevet afholdt seks netværksmøder online, der har samlet 30+ nøglepersoner fra Tax Managing området, på tværs af de aller største danske virksomheder.

Der har været fokus på at afdække “spillepladen”, best practice, mega trends og kommende lovgivning. Vi har således haft en del indlægsholdere – fra ind- og udland – forbi online møderne for at udfolde diverse relevante tematikker inden for Tax & Sustainability.

Udvikling af netværket 

Sammen med netværkets medlemmer vil CSR Forum og KPMG Acor Tax over de kommende møder i gruppen vender blikket indad og fokusere på egne udfordringer og veje til fælles løsninger.

Mere info om netværksgruppen

Skriv til csrforum@csrforum.dk