Siden foråret 2020 har vi i CSR Forum oplevet en stigende interesse fra CSR/ESG/SDG/Sustainability professionals, der ønsker at blive en del af foreningen.

Derudover har vi haft en overraskende stor tilslutning til vores åbne tilbud, hvor rigtig mange ikke-medlemmer og medlemmer har deltaget i vores webinar-rækker.

Denne spændende udvikling ses, som et direkte resultat af investeringen i en professionalisering af CSR Forums sekretariat, og ikke  mindst grundet de mange ressourcepersoner, som frivilligt bidrager til udviklingen af kvalitetssikringen af fagligheden på tværs af alle CSR Forums arbejdsgrupper, netværk, projekter og events.

CSR Forum styrker foreningssekretariatet og udvider frivillighedskorpset 

I takt med den positive udvikling har vi CSR Forum opbygget en intern kapacitet omkring sekretariatet, som fra den 1. maj 2021, til dagligt ledes af Birgitte Kristiansen (Bibi) med støtte fra Maria Wagner Reinhard og Kristian Risager, som begge har været medlemmer i CSR Forum i flere år.   

Med afsæt i ovenstående organisatoriske kapacitetsopbygning, udvides korpset af ressourcepersoner, som på frivillig basis og passioneret bidrager med deres faglighed og ekspertise, på tværs af alle CSR Forums arbejdsgrupper, netværk, projekter og events.

Se listen over korpset af CSR Forums ildsjæle her

Mere info

Skriv til sekretariatet på csrforum@csrforum.dk