Den 2. juni samledes CSR Forum netværket Tax & Sustainability for sammen at blive klogere på; forankring af skattepolitikken der er et emne, som får stadigt mere fokus hos større danske virksomheder i takt med at både interne og eksterne krav til governance øges. I den henseende er det vigtigt at kunne vise hvordan ordlyden i skattepolitikken efterleves i hverdagens beslutninger, prioritering og den løbende rapportering internt såvel som eksternt.

VP & Global Head of Strategic Tax & Customs, Christer T. Bell fortalte om rejsen som LEGO koncernen er på for at blive stadig bedre til at vise hvordan de efterlever politikken samt om de udfordringer og muligheder som kommer med en skattepolitik som fokuserer på transparens og samarbejde. Head of Tax Governance, Mia S. Laursen, supplerede med værktøjerne, som koncernen bruger til at vise hvordan dagligdagens ‘walk the talk’ forankrer sig i frameworks, risikoappetit og adfærd.

Mere info om netværket

  • Skriv til csrforum@csrforum.dk for endnu mere info