Allinge på solskinsøen Bornholm, satte den bedst tænkelige ramme for CSR Forums debut i regi af Folkemødet.

CSR Forum var hen over tre ud af fire mulige dage, repræsenteret med fem forskellige faglige events. Tilfælles for alle nedslag var, at bidrage til debatten om CSR og bæredygtighed generelt, og for at bygge bro på tværs af sektorer.

Med omdrejningspunkt  om CSR Forums faglige afsæt i FNs verdensmål nummer 17, var værkstøjskassen fyldt op med både efterprøvede dialogformater og en række friske fra fad, heribandt en dialogfrokost i en uformel ramme, men med komplekse opgaver, gruppearbejde og en formel opsamling i plenum.

Ved CSR Forums engagement på Folkemødet, aktiveredes både eksisterende partnere og potentielle. På listen finder man blandt andet; IBM Danmark,  RUC, FriSe, Skandia Pension, Fonden For Socialt Ansvar, POV International,  Center for Frivilligt Socialt Arbejde, AskovFonden, TDC Group, UNDP, EY og Deloitte.   

Udover et engagement i egne faglige events havde CSR Forum under 2-3 faglige agenter i marken. Samlede set nåede CSR Forums team at kvalitetskontrollere 19 udvalgte faglige events udbudt af forskellige aktører på tværs af flere interessentklynger.

Den samlede analyse af CSR Forums deltagelse ved og bidrag til Folkemødet 2018 pågår fortsat. Med afsæt i en brugerevaluering, den førte logbog og egne observationsstudier, vil sekretariatsledelsen sammen med bestyrelsen, henover sommerferien, drøfte om CSR Forum skal være en del af Folkemødet i 2019.

 

CSR Forums kontaktperson

Julie Rohde, CSR Forum Projects 

Kontakt Julie her