I samarbejde med CSR Forum, søger sammen med Mia Kaspersen ved Institut for Regnskab & Revision på CBS en virksomhed, der står over for at skulle udarbejde den første ikke-finansielle CSR rapport.

Inden for forskningen af virksomheders rapportering om samfundsansvar, er der kun meget lidt viden om de forhold, der ultimativt leder til en ikke-finansiel rapports tilblivelse. Da den endelige rapportering er et resultat af en lang proces, er det forskningsmæssigt, særdeles interessant at følge en sådan proces og dermed opnå et indblik i de mange forskellige forhold, der samlet set danner udgangspunktet for rapporteringen.

Aktionsforskning, 100 % anonymitet og feedback

Forskningsprojektet strækker sig over den samme periode, som etableringen af rapporten – eventuelt et år, hvis dette er nødvendigt – det væsentlige er, at der gives mulighed for at følge rapporteringens tilblivelse fra start til slut. Forskoniugen vil konkret indbefatte, at der gives mulighed for at deltage i relevante møder, der afholdes i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten samt muligheden for interviews og adgang til dokumenter.

alle involverede parter betragtes, som anonyme og der deles ikke dokumenter med andre. En feedback på processen og fremlæggelse af observationer, vil naturligvis blive fremlagt for ledelsen/bestyrelsen efter endt forskningssamarbejde. For at sikre en objektiv undersøgelse, kan forskertemaet dog ikke bidrage undervejs.

Virksomhedsprofil på forskningspartner

Der søges specifikt en virksomhed, som skal rapportere om CSR/samfundsansvar for første gang (gerne i en selvstændig rapport) – virksomheden skal altså ikke have tidligere erfaring med denne type rapportering. Vi er meget interesserede i at følge arbejdet omkring CSR rapporteringen så tidligt i processen som overhovedet muligt, meget gerne før der er truffet beslutninger omkring rapporteringens udformning.

Vi håber at du og din virksomhed interesseret i at høre mere om forskningsprojektet og eventuel indgå i et forskningspartnerskab.

 

CSR Forum kontaktperson

Bibi Kristiansen, CSR Forum Partnerships

Kontakt Bibi her