Over de seneste 3 år er CSR Forum bevæget sig fra at være en lukkede medlemsforening til at være en progressiv interesseorganisation, der læner sig ud i verden for at etablere meningsfulde partnerskaber, skabe transparens og skubbe til den bæredygtige udvikling. 

I takt med udviklingen har CSR Forum gennemgået en definerende organisationsudvikling, hvor hovedfokus har været at finde frem til de medlemmer, som er passioneret og ikke står tilbage for at dele ud af værdifulde erfaringer og indsigter fra et professionelt arbejdsliv med bæredygtighed helt tæt på livet. 

CSR Forums bestyrelse har aktivt og i samarbejde med foreningens sekretariat skabt et community af handlekraftige virksomhedsledere, eksperter, iværksættere, forskere, konsulenter og meningsdannere, som sammen gerne vil gå forrest for at vise vejen for en bæredygtig udvikling.  

 

Styrket lederskab 

Med afsæt i et opgør med tidligere tiders verdensbillede, fremsatte den daværende nye bestyrelse i 2018 en tre års strategi, baseret på en grundig kortlægning, hvor alle relevante interessenter var involveret via fokusgrupper, interviews og en større online spørgeskemaundersøgelse. Læs om den mere end 18 måneders kortlægningsprocess her 

Selvsamme bestyrelse arbejder i dag tæt sammen med CSR Forums sekretariat om, at realisere strategien. Dette har styrket ikke bare den daglige ledelse, men i høj grad også bestyrelsens grundlag for et ambitiøst og dygtigt lederskab.

 

Partnerskaber for handling 

Den første bølge af partnerskaber efterlever CSR Forums mål om, at udbygge sit faglige fællesskab og skabe en højere grad af transparens. I løbet af 2018 har CSR Forums således etableret en række strategiske partnerskaber, hvor medlemmernes erfaringer og indsigter løbende sættes i spil til fordel for omverden og den bæredygtige udvikling – online såvel som offline.  

Udpluk af parterskaber og hvem de henvender sig til, som tilgodeser ovenstående: 

  • Dagbladet Børsen – iværksættere samt ledere små og mellemstore vækstvirksomhed 
  • Økonomisk Ugebrev – Investorer, direktører i danmarks største virksomheder, CSR chefer og bestyrelsesmedlemmer 
  • POV International – Ressourcestærke forbrugere og meningsdannere 
  • Mandag Morgen/Altinget – Ledere i offentlige virksomheder og professionelle ildsjæle i civilsamfundet, herunder NGO’er 

I løbet af 2019 lanceres den næste bølge af partnerskaber for handling. Her vil fokus primært være på forsknings- og universitetssektoren. 

 

Vil du vide mere?

Skriv til CSR Forums sekretariat, hvis du ønsker at høre mere på sekretariatet@csrforum.dk