Kom med til generalforsamling onsdag den 20. december kl. 16.30-17.30.

Du bliver bl.a. sat ind i de aktiviteter, vi har igangsat siden sidst – og du kan godt glæde dig! For vi har virkelig sat en udvikling i gang og glæder os til at kunne rulle den ud i 2018.

Naturligvis forelægges også regnskabet, og vi vælger bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Jf. foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag til behandling under ethvert af dagsordenens punkter skal underskrives og tilstilles bestyrelsens forperson Karim Buus Drif senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding

Tilmeld dig til vores sekretariatsleder Per Baar Kæseler
via csrforum@csrforum.dk senest den 6. december.

Generalforsamlingen er for betalende medlemmer.
Tøv ikke med at kontakte os, hvis du gerne vil med, selvom du endnu ikke er betalende medlem!

Endnu en generalforsamling i marts 2018

Allerede i marts 2018 afholder vi endnu en generalforsamling.

Datoerne ligger tæt på hinanden, fordi vi har brugt dette år på at bygge et solidt grundlag for foreningen. Det grundlag glæder vi os til at præsentere den 20. december – og så bliver det dejligt at se jer igen allerede i marts 2018!

De bedste hilsener,
CSR Forum