Den 10. juni bidrog knap 30 kommunale repræsentanter fra hele landet til endnu et spændende og givende online symposium, hvor der blevt zoomet ind på afrapportering og udvikling. Herunder programmet for eftermiddagen:

13.30 – Velkomst og introduktion til dagens program

13.35 – Globale tendenser og mega trends (På engelsk)

 • Round table diskussion faciliteret af Dr Eleanor Roy fra The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA). Diskussionen tager afsæt i CIPFA’s globale udsyn og nyeste rapport; “International overview of public sector sustainability reporting practices – including supranational, national and local levels of government”. Målet med denne Round table diskussion, er at gøre os klogere på internationale tendenser og mega trends. 

14.15 – Indsigter fra dansk case study  

 • Et forskningsperspektiv på sustainability-måling og afrapportering, baseret på en undersøgelse blandt en håndfuld danske kommuner v. Caroline Aggestam Pontoppidan, Associate professor, PhD, Institut for Regnskab, CBS.

14.40 -“På vej mod bæredygtighed – set fra mellemrummet” En selvanalyse i krydsfeltet mellem profilering og en-del-af-noget-større”

 • Intro til en “selvanalyse” – i krydsfeltet mellem profilering og en-del-af-noget-større (Brand vs. Purpose).
 • Hvad gør det ved bureaukratier, når de overordnede problemer og løsningsforståelser der defineret udfra? (Reference til Clayton C).
 • År 7 før 2019 og år 2 efter 2019?
  • Den politiske vækkelse med flere epicentrer
 • Emergensen har det godt (Reference til “Ny syntese”).
 • David og Goliat – Om DK2020 og mødet mellem framework og kultur.
 • Vokser barnet?
  • Taksonomi for modenhed (Indre vs. ydre reference)
  • Reference til J. Fullerton og model fra Altinget)
 • Afrudning – Bureukratisk “kaos” eller bare økosystem?”

v. Jette Søndergaard Hansen, Strategisk programchef, Direktionssekretariatet, Herning Kommune.

15.20 – Opsamling på denne sæson og kort om den kommende 

 • Flemming Olsen fra CSR Forum/SDG Leadership, giver os en hurtig gennemflyvning over denne sæsons 4 symposier, herunder de vigtigste læringspunkter.
 • Gitte Grove og Karim B. Drif ligeledes fra CSR Forum/SDG Leadership, præsenterer den ny organisering og visionen for tiden efter sommerferien. 

15.30 – Tak for i dag – vi ses igen til efter sommerferien

 Vil du vide mere om CSR Forums kommunale fokus

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk