Den 8. juni inviterede CSR Forum til online-debat, hvor vi med perspektiverende indspark fra Ulrich Bang, Klima- og energichef, Rådgivning & Videnservice fra Dansk Erhverv, udforskede og udfoldede 

  • Et landskabsbillede anno 2021 på politikudviklingen omkring den bæredygtige dagsorden på tværs af sektorer.
  • Et case-study med afsæt i erfaringer fra Klimapartnerskaberne – Udfordringer og potentialer ved at sætte bæredygtighed højt på den politiske dagsorden samt refleksioner over ballasten, som Klimapartnerskaberne har afstedkommet. 
  • Hvordan kan man løse reelle problemer via partnerskaber – Kan rammeværket for Klimapartnerskaberne, bruges som metode til brug for politikudvikling og varetagelse i kommunerne, forskellige styrelser og brancher?

Mere info om debatten 

  • Skriv til csrforum@csrforum.dk