Gennem sit samarbejde med danske virksomheder og offentlige myndigheder er rådgivere indenfor CSR/Sustainability en afgørende driver og ressource i den bæredygtige transformation. 

I 2019/2020 påviste CSR Forum’s analyser af markedet for CSR/Sustainability et hurtigt voksende antal rådgivere med flere end 200 virksomheder på tværs af brancher og antal ansatte. 

En spørgeskemaundersøgelse gennemført i perioden den 27. januar – den 28. februar 2020 giver styrket indsigter.

Om undersøgelsen  

 • 207 respondenter identificeret gennem desk research
 • 41 besvarelser uden brug af reminder-procedure
 • På tværs af specialiseringsområder, brancher og kapacitet
 • Formålet med spørgeskemaundersøgelsen:
  • At skabe transparens i et umodent og voksende marked
  • At undesøge grundlaget for organiseringen af et fagligt fællesskab

Udpluk fra resultater

Procentvis stigning i omsætningen fra 2018 til 2019 i direkte forbindelse med salg af CSR og Sustainability rådgivningsydelser?

 • 54.1%: Positiv vækst på mere end 10 pct.
 • 21.6%: Positiv vækst på 2-10 pct.
 • 18.9%: Omtrent uændret vækst på +/- 2 pct.
 • 5.4%: Negativ vækst på 2-10 pct.

Indenfor hvilke(t) område(r) mener I at specialisere jer indenfor?

 • 73.2%: Strategiudvikling
 • 24.4%: Ledelsescoaching
 • 26.8%: Projektledelse
 • 48.8%: Undervisning, workshops og/eller kurser
 • 41.5%: Analysearbejde
 • 26.8%: Kommunikationsrådgivning
 • 4.9%: HR rådgivning
 • 26.8%: Rådgivning i forbindelse med den lovpligtige CSR-rapportering
 • 65.9%: Rådgivning med afsæt SDG’erne (FNs verdensmål)
 • 39.0%: Andet

Hvordan fordelte din virksomheds omsætning fra salg af i direkte forbindelse med salg af CSR og Sustainability rådgivningsydelser sig på nedenstående kundesegmenter i 2019?

 • 22.0%: Stat og offentligt ejede selskaber
 • 22.0%: Servicesektoren
 • 48.8%: Fremstillingssektoren
 • 34.1%: Finanssektoren, IT og telesektoren
 • 22.0%: Energisektoren
 • 12.2%: Kommuner
 • 34.1%: Handel og transport
 • 9.8%: Sundheds- og farmaindustrien
 • 7.3%: Regionerne
 • 26.8%: Andet

Forventninger til omsætningen i direkte i forbindelse med salg af CSR og Sustainability rådgivningsydelser i 2020?

 • 66.7%: Positiv vækst på mere end 10 pct.
 • 23.1%: Positiv vækst på 2-10 pct.
 • 10.3%: Omtrent uændret vækst på +/- 2 pct.
 • 0.0%: Negativ vækst på 2-10 pct.
 • 0.0%: Negativ vækst på mere end 10 pct.

Vil du vide mere om nærværende CSR Forum indsigter 

Skriv til csrforum@csrforum.dk