Baggrund for netværksmødet

Lad os kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade… Således indledte Stine Hove Marsling, Corporate Communication, Branding & CSR, Danske Spil CSR Forums kampagne på CSR rapportering tilbage i september 2017, med et blogindlæg på csrforum.dk

Siden da har vi søsat følgende kampagneaktiviteter på CSR Rapportering:

  1. Monitorering af de ca. 1100 virksomeheder, som lovpligtig skal rapportere på CSR. Monitoreringen løber frem til 2021.
  2. Seminarrække (4 stk.) for virksomhedsledere, relevante studerende og forskere med indsigter fra praksis fra bl.a. EY, Skandia, Novo Nordisk, PWC, DSV, PANDORA og Deloitte.
  3. 3 netværksmøder under forskellige temaer.
  4. Brobygning til aktionsforskning i samarbejde med Mia Kaspersen, PhD, Lektor, Institut for Regnskab, CBS og hendes team
  5. Udvikling af netværk i samarbejde med Mandag Morgen omkring CSR rapportering med SDG’erne, som strategisk framework med lancering i foråret 2019.

Missionen med netværksmødet

Det sidste netværksmøde i 2018, blev afholdt hos PANDORA torsdag d. 15 november med

Missionen med netværksmødet hos PANDORA torsdag d. 15 november var fagligt, at bidrage til en oplyst debat om CSR rapportering samtidig med at deltagerne fik mulighed for at dele indsigter og erfaringer. PANDORA havde, som vært , fastlagt den faglige ramme for mødet, som handlede om ligestilling og mangfoldighed i henhold til CSR rapportering.

Der var deltagere fra både rådgivningsvirksomheder, en NGO og forskellige private virksomheder og derfor fremkom flere forskellige og spændende tilgange til, hvordan der arbejdes med ligestilling og diversitet, med fokus på, hvordan og hvad der kan måles og rapporteres på.

Oplægsholderne på dagen var:

Inspiration til at få ligestilling og diversitet på agendaen

Efter en introduktion af CSR Forum præsenterede Trine Pondal PANDORAs tilgang til diversitet og ligestilling med fokus på deres fabrik i Thailand og deres konkrete udfordringer med at måle og rapportere på disse emner.

Anne-Louise fra SDG Invest præsenterede efterfølgende, hvordan de hjælper investorer med at levere attraktive afkast produceret af de stærkeste virksomheder, der samtidig agere ansvarligt, bæredygtig og visionært. SDG Invest har udviklet en meget grundig screening- og scoringsmodel, der først frasorterer virksomheder indenfor visse brancher, og dernæst måles og point gives virksomhedernes arbejde med lederskab, bæredygtighed og governance.

IKEA blev repræsenteret af Jonas Engberg, som forklarede, hvordan de i deres relativt nye CSR strategi har valgt ulighed som et af de tre fokusområder. Dette er både ift. deres leverandører i den 3. verden, men også ledelsen og nordiske ansatte er i fokus, når der bliver snakket ligestilling i virksomheden. Med flere kvinder end mænd ansat og 49% kvinder i ledelsen, er IKEA på kønsligestilling et forbillede. IKEAs udfordring er derimod deres enorme forsyningskæde med ansættelser i 3. verdenslande fx fastholdelse og underbetaling. Jonas afsluttede med en anbefaling om at vælge en væsentlighedstilgang, hvor man får udvalgt fokusområder med de største påvirkninger og problematikker.

Som den sidste indlægsholder viste Carina Ohm, hvordan man i EY’s bæredygtighedsafdeling arbejder med ligestilling og diversitets udfordringer hos deres kunder. Det handler om italesættelse af de svære emner og om konkrete handlinger bag ved ord/mål.

Involverende og motiverende fællesdialog

I den efterfølgende dialog var der stor enighed om, at der er grundlæggende holdninger, der skal ændres. Den gamle garde skal omvendes. Nogen har brug for at blive konfronteret med det sprog, de er vant til at tale, andre skal inspireres med et helt nyt sprog.

Helt sammenfattende kan det beskrives, at der er et spændingsfelt imellem kortsigtede og langsigtede incitamenter. Etisk og moralsk er der behov for ligestilling lige nu og her og hvilket er bakket op af den nye generation, der forhåbentlig kan drive markedsefterspørgslen tilstrækkeligt i tide. Derimod er de økonomiske gevinster ift. ligestilling og mangfoldighed overvejende langsigtede. Da virksomhedskulturen er et afgørende parameter for at få ligestilling implementeret i alle dele af virksomheden, kan det ligeledes give langsigtede perspektiver i mere konservative etablerede virksomheder.

Afsluttende råd var at starte med den data man har tilgængelig og løse et problem ad gangen. Dernæst at søge ekstern sparring og opsøge strategiske partnere, der kan hjælpe i processen.

Om netværket og aktiviteter i 2019

I løbet af december, lancerer CSR Forums sekretariat 2019 aktivitetskalenderen for netværket .

Bliv medlem af CSR Forum, hvis du vil modtage interessante og spændende tilbud i form af netværk, indsigter, publikationer, events, projektsamarbejder osv. Et årligt personligt medlemsskab koster 1.000 kr.

Meld dig ind i CSR Forum her

Kontakt CSR Forum

For flere oplysninger om netværket og CSR Forum generelt, kan der rettes henvendelse til foreningens sekretariat på mail: sekretariatet@csrforum.dk