KOMMENDE EVENTS

Alle CSR Forums faglige events udvikles og eksekveres af foreningens medlemmer, der alle er superpraktikere eller har en særlig ekspertise inden for et bestemt fagligt område.
Vi stræber altid efter at koge komplekse emner ned til best practice og eksemplificerede løsningsmodeller.
Målet med CSR Forums events, er i tråd med foreningens formålsparagraf; ”… at udbrede og dele brugbar viden og metoder, der understøtter accelerationen af den bæredygtige transformation i den enkelte virksomhed og organisation”.
Størstedelen af vores events er åbne og gratis for alle. De fleste foregår online.
Dan dig et kalenderoverblik, læs mere om de enkelte events og tilmeld dig herunder!

Seneste afsluttede Begivenheder

Online netværksmøde

Microsoft Teams

Lukket netværksmøde for ESG Forums medlemmer. Oplæg ved Karina Tranekjer, Procurement Sustainability Manager, Andel Holding A/S: Arbejdet med leverandørkæder i en tid med CSRD og andre lovkrav.