“Hvordan anvender vi – mest optimalt – den ny danske baseline for verdensmål, som et brugbart værktøj der understøtter mål- og implementeringsarbejdet i vores kommuner?”

Dette spørgsmål blev den 29. oktober belyst i en åben dialog- og udviklingsramme med over 30 deltagende kommuner på tværs af 12 kommuner.

Opsamling 

  • Præsentation af det ny SDG Leadership Videncenter, formålet med det hele og aktiviteter fremadrettet v. Caroline Aggestam Pontoppidan, Associate professor, PhD, Institut for Regnskab, CBS og  Karim Buus Drif, CSR Forum Chairman, SDG Leadership Founder 
  • Indflyvning til verdensmålene med afsæt i indsigter fra SDG Leadership netværksporet for bæredygtige kommuner v. Tidl. direktør i Herlev Kommune 
  • Indsigter i den danske verdensmål-baseline, som frem til 2030 skal sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling i Danmark v. Majbritt Skov, Partner, Director, Deloitte Economics 
  • Indsigter i Sønderborg Kommunes arbejde med Vores Mål v. Lene Sternsdorf, Klimakoordinator, Sønderborg Kommune
  • Internationale best practice cases og ny forsking v. Caroline Aggestam Pontoppidan, Associate professor, PhD, Institut for Regnskab, CBS
  • Diskussion, perspektivering og etablering af en fælles kapacitet

Kommende SDG Leadership online-symposier i 2021 (Online)

  • Den 28. januar kl. 13.30-15.30
  • Den 4. maj kl. 13.30-15.30
  • Den 10. juni kl. 13.30-15.30

Deltagelse

  • Tilmeld dig ved at skrive til csrforum@csrforum.dk