CSR Forum har til alle tider set CSR og Sustainability rådgivere, som en afgørende ressource i transformationen af danske virksomheder – offentlige såvel som private.

Siden 2016 har CSR Forum haft adskillige dygtige CSR og Sustainability rådgivere helt tæt på udviklingen af foreningen og diverse medlemsaktivteter – enkeltmandsvirksomheder såvel som store globale rådgivningshuse.

I løbet af 2019 har vi på opfordring fra både virksomheder og rådgivere selv, gennemført en desk reserach af det hurtigt voksende antal rådgivere, som agerer i markedet.

Datasættet tæller 125 rådgivningsvirksomheder.

15 målepunkter er udvalgt og giver tilsammen et indblik i bl.a. , specialisering, brancheforhold, rådgivningstyper, størrelse og referencer.

Udpluk af resultater

  • 71 % af rådgivningsvirksomhederne er baseret i Region Hovedstaden
  • 65 % af rådgivningsvirksomhederne har et bredt udbud af ydelser
  • 24 % af rådgivningsvirksomhederne har mere end 10 ansatte
  • 26 % af rådgivningsvirksomhederne arbejder med FNs verdensmål, som fagligt omdrejningspunkt

Ovenstående bygger på desk research.

Vil du vide mere om undersøgelsen

Kontakt sekretariatet ved at skrive til csrforum@csrforum.dk