I CSR Forum er netværket og relationerne lige så vigtige som fagligheden her og nu. Netværkstankegangen er derfor i fokus, så relationerne mellem medlemmerne styrkes og opbygges. Der er således utallige eksempler på, at relationer har resulteret i løsninger på konkrete udfordringer.

Vi lærer medlemmerne at kende 

Alle nye CSR Forum medlemmer tages i hånden fra start af. Dette foregår via en velkomst- og indflyvningsprocedure, der varetages af en dedikeret medarbejder eller ressourceperson fra CSR Forums sekretariat. Denne process sikrer, at den enkelte hurtigt og effektivt finder på plads i vores community.

Match-making med fokus på faglig sparring

Qua CSR Forums grundige og varme velkomst- og indflyvningsprocedure, kender vi vores medlemmer godt – og vi får via en løbende dialog, indsigt i, hvad der fylder på den enkeltes bord i form af faglige udfordringer og konkrete opgaver.

Det er med afsæt i dette personlige kendskab og dagligdags indsigter, at CSR Forums sekretariat matcher medlemmerne.

1-til-1 kaffemøder eller i mindre ad-hoc arbejdsgrupper

Der hvor det giver mening og skaber værdi for mere end et medlem, forbindes og udveksles kontaktoplysninger efter aftale med sekretariatet og i al fortrolighed.

Der er både tradition for 1-til-1 match-making og organisering i mindre adhoc arbejdsgrupper med hjælp fra CSR Forums sekretariat.

Mangler du et match?

Skriv til csrforum@csrforum.dk