Med afsæt i indsigter fra vores kortlægning og interessentdialog fra 2016 udvikles CSR Forums medlemsaktiviteter i overensstemmelse med foreningens eksperimenterende og brugerinvolverende tilgang. Således vil aktivitetspakken løbende tilpasses i hht. efterspørgsel og brugeres tilbagemeldinger. Dvs. at alle tilbud bygger på 100 % frivillighed, 100 % crowd sourcing af ressourcer og crowd funding af kompetencer. Nærværende skal således ses, som foreningens oplæg for 2017, hvor de endelige medlemstilbud afhænger af opbakning og støtte/bidrag fra foreningens medlemmer og frivillige.

Sekretariatet har med afsæt i en række pilotprojekter udviklet tre formater, som vi i tråd med vores virke ser frem til at kunne tilbyde vores tværfaglige medlemsnetværk

Organisering i faglige netværk

Når vi giver vores medlemmer mulighed for at organisere sig i faglige netværk, giver det bl.a. mulighed for at dele og videreudvikle viden inden for eget interessefelt. Der skabes grundlag for merværdi og effektivitet for det enkelte medlem gennem mulighed for at udvikle nye løsninger på udfordringer og barriere.

Videnskabelsesevents

Vi vil afprøve en række event- og faciliteringsformater for at identificere de mest effektive metoder til fysisk at dele tværfaglig viden og til relationsudvikling.

Det er fuldstændig afgørende, at eventformatet er fleksibelt, afslappet og i øjenhøjde med deltageren, så det nemmest muligt kan passes ind i folks dagligdag og skaber motivation for hyppig deltagelse.

Af aktiviteter under dette initiativ kan nævnes:

Sociale Foreningstilbud

For primært at fremme foreningens relations- og communityopbygning vil vi løbende tilbyde sociale arrangementer og sportslige aktiviteter. Dette er en unik mulighed for at netværke i et mere afslappet format og at blive en del af fællesskabet og få et endnu bedre tilhørsforhold til din forening.

Af sociale arrangementer kan nævnes CSR Forums Foreningsdag, Ildsjæledag (til ære for de frivillige), Sommerfest og Julestue.

Vi vil i løbet af året lancere mulighed for at tilmelde sig sportslige aktiviteter såsom Yoga, Fodbold fitness, Dans, Havkajak og Futsal, der altid afsluttes med networking.

Alle vores arrangementer bliver løbende publiceret i vores aktivitetskalender, som du kan orientere dig i til højre på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål eller input til ovenstående så kontakt os venligst via kontaktformularen.