I løbet af 2020 har CSR Forum i samarbejde med KPMG Acor Tax, afholdt en webinar-række med fokus på koblingerne mellem en ansvarlig skattepolitik og bæredygtig forretning, eksklusivt for de helt store virksomheder.

Mere end 20 virksomheder har deltaget i webinar-rækken og de ønsker mere viden og flere praksisnære handleanvisninger. Derfor er der fra janaur 2021 formelt etableret et netværk i regi af CSR Forum, hvor KPMG Acor Tax fortsat vil være den faglige partner. 

Netværkskalenderen frem til sommerferien 

2. marts kl. 14.30-16.00 

 • Vi etablerer os med afsæt i netværkstanken og den fælles faglige rejse i 2021
 • Vores fælles faglighed – Hvad står vi på af viden fra 2020?
 • Indlæg: Take-aways fra Davos samt seneste nyt på området v. gennemgående mødeleder Søren Dalby
 • Indlæg: Gæst er Joachim Kattrup, som i tråd med vores faglige rammeværk vil komme med en baseline-analyse med afsæt i den kommende årlige rating, hvad er måleparametre, hvad er best practice samt give et bud på next practice?
 • Vi samler op og formulerer dagens læringspunkter 

27. april kl. 14.30-16.00 

 • Bordet rundt – hvad er svært og hvad skal jeg bruge netværket til? (Vi sætter online kaffemøder op)
 • Indlæg: Erfaringer med Tax policy, hvor Jesper Cassøe, Head of Tax, Hempel A/S, fortæller om sit arbejde med mere åbenhed omkring sin skat, herunder beskrivelse af transfer pricing struktur, brug af konkrete incentives samt Total Tax Contribution
 • Indlæg: En udenlandsk virksomhed, der er del af “best in class” globalt om ovenstående (Vi arbejder på at finde den helt rette virksomhed)
 • Vi samler op og formulerer dagens læringspunkter

2. juni kl 14.30-16.00 

 • Bordet rundt – hvem har drukket online-kaffe med hvem – og hvad vil vi dele med fællesskabet?
 • Indlæg: Fokus på intern governance, hvor Christer Tønder Bell, Vice President, Global Strategic Tax & Customs, LEGO Group, fortæller om, hvordan der sikres forankring af skattepolitikken, tax risk management, rapportering, samt elementerne i en eventuel “external assurance”? 
 • Vi samler op og formulerer dagens læringspunkter
 • Hvad har vi lært på de tre møder – og hvad vil vi dele med omverden?
 • Netværksforløbet i efteråret 2021 – hvad er vi optaget af – og hvad er vi på jagt efter?

Mere info 

 • Alle møder afholdes i udgangspunktet virtuelt via Microsoft Teams grundet covid-19
 • Vi mødes til vin og ost med fysisk fremmøde, ligeså snart det er forsvarligt
 • Udover møderne i netværket, inviteres der løbende til CSR Forums faglige medlemsevents
 • Skriv til csrforum@csrforum.dk for mere info