Det sidste møde i 2018, for netværksgruppen Corporate Social Responsibility & Co-Creation,  blev afholdt hos Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby fredag den 5. oktober.

Der blev indledningsvist samlet op, på et begivenhedsrigt år i netværket, som udover tre faglige morgenmøder, også har budt på en fælles paneldebat og dialogfrokost ved årets Folkemøde.

Missionen med mødet var klar og tydelig

“At sikre et oplyst grundlag for en tværfaglig dialog om, hvordan flere små og mellemstore virksomheder, kommer i gang med, at arbejde strategisk med Corporate Volunteering/Employee Volunteering”.

Til dette formål havde CSR Forums sekretariat sammensat et tværfagligt hold af indlægsholdere, som med hver deres kontekstbaserede indsigter, kunne være med til, at kvalificere den efterfølgende dialog i netværket.

Oplægsholdere på dagen var:

  • Jesper Bering Kristensen – Corporate Citizenship Project Manager, IBM Danmark
  • Thorbjørn Lautrop Nielsen – Leder Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby
  • Jon Kiellberg – Direktør, ReMind

Co-creation af det oplyste grundlag

Der blev lagt ud med indsigter fra IBM Danmarks CSR business case og en række konkrete praksiseksempler på, hvordan man internt arbejder strategisk med Corporate Volunteering/Employee Volunteering og længerevarende partnerskaber med blandt andet; universiteter, store verdensomspændende NGO’er og små lokale foreninger.

Læs mere om IBM Danmarks CSR indsats og strategiske fokusområder; uddannelse og udvikling af fremtidens talenter, udvikling af lokalsamfund, mangfoldighed og inklusion her

Herefter leverede Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby – som er civilsektorens front runner på Corporate Volunteering/Employee Volunteering, – udvalgte business cases og en robust erfaringsbase fra samarbejdet mellem de globale virksomheder; Daimler Financial Services, Mærsk og Podio og et bredt udsnit af lokale foreninger.

Læs mere om de tre Corporate Volunteering/Employee Volunteering business cases her

Konsulentvirksomheden ReMind – der bevæger sig på tværs af sektorer og rådgiver organisationer, foreninger og virksomheder i, at mødes om en fælles og samfundsrelevant dagsorden – samlede afslutningsvis op med håndfaste indsigter fra egen praksis.

Læs mere om ReMind her

Fra ord til handling

Med afsæt i missionen for mødet og en organiseret dialogøvelse, sprang taleboblen læk, hvilket konkret udmøntede sig i etableringen af en tværfaglig og handlingsorienterede task force.

Følgende ressourcepersoner, bidrager med deres personlige engagement i task forcen:

  • Anders Sejerøe,  Konsulent, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune
  • Jesper Bering Kristensen Corporate Citizenship Project Manager, IBM Danmark
  • Oda Bagøien Hustad, Ph.d. studerende, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Ledelse og Organisation, Roskilde Universitet
  • Thorbjørn Lautrop Nielsen, Leder Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby
  • Jon Kiellberg, Direktør ReMind

Med mandat fra CSR Forums sekretariat, udarbejdes en fælles projekt- og målbeskrivelse med fokus på, at promovere Corporate Volunteering/Employee Volunteering blandt små og mellemstore virksomheder, som jf. ny lovgivning gældende fra regnskabsåret 2018, skal rapportere på en strategisk forankret CSR indsats.

Verdensmål nummer 17, fungerer som den faglige ramme for arbejdet i den tværsektorale task force.

Task forcen leverer inden jul et færdigt produkt, så man i regi af CSR Forum allerede i begyndelsen af 2019, kan lancere projektet.

Følg med her på bloggen.

Om netværket og aktiviteter i 2019

I løbet af december, lancerer CSR Forums sekretariat 2019 aktivitetskalenderen for netværket .

Bliv medlem af CSR Forum, hvis du vil modtage interessante og spændende tilbud i form af netværk, indsigter, publikationer, events, projektsamarbejder osv. Et årligt personligt medlemsskab koster 1.000 kr.

Meld dig ind i CSR Forum her

Kontakt CSR Forum

For flere oplysninger om netværket og CSR Forum generelt, kan der rettes henvendelse til foreningens sekretariat på mail: sekretariatet@csrforum.dk