Via sit samarbejde med danske organisationer på tværs – anser vi i CSR Forum – CSR/Sustainability rådgiverne i  Danmark, som en afgørende kapacitet i den bæredygtige transformation af vores samfund.

Med afsæt i en historisk interesse for og overvågning af markedet for CSR/Sustainability rådgivere, herunder en spørgeskemaundersøgelse gennemført i foråret 2021, inviterer CSR Forum i samarbejde med Dansk Erhverv til en række netværksevents, hvor vi inviterer rådgivere til  en udforskende dialog i et fortroligt rum.

Netværksevents i efteråret 2020 

Møde 1 – Den 14. september 2020 – kl. 15.00-17.00 (Afholdt)

  • “Markedet for bæredygtig rådgivning” – Fire rådgivningsfirmaer på tværs af størrelse og brancher deler og diskuterer markedsforståelse.
  • “Rådgivernes rolle i den bæredygtige transformation” – Fire udvalgte rekvirenter på tværs af sektorer formulerer deres bud på rådgivernes rolle.

Læs om eventen her

Møde 2 – Den 16. november 2020 – kl. 15.00-17.00 (Venteliste)

  • “Ansvarlig rådgivning” – Fire rådgivningsfirmaer på tværs af størrelse og brancher formulerer og diskuterer det etiske kompas i kunderelationer
  • “Et fagligt fællesskab for ansvarlige rådgivere” – faciliteret proces i grupper, hvor vi diskuterer og formulerer mulighedsrummet for en fælles guideline

Find det fulde program for mødet og skriv dig på ventelisten her

Møde 3 – Den 23. november kl. 15.00-17.00 (Åben for tilmeldinger)

  • En online-session, hvor vi refererer og samler op på den fysiske event den 16. november, for de der ikke nåede at få en plads. Tilmeld dig til denne event ved at skrive til csrforum@csrforum.dk

Formålet med efterårets eventrække

  • Facilitere et tværfagligt rum, hvor der skabes en fortrolig ramme for en åben debat om rådgivernes rolle i den bæredygtige transformation af danske virksomheder. Og herunder udforske hvordan der i fællesskab kapacitetsopbygges
  • Struktureret indsamling af kvalitative inputs fra paneldiskussionerne ved de to netværksevents til styrkelse af eksisterende indsigter fra blandt andet spørgeskema- undersøgelse foretaget i foråret 2020
  • Formaliseret netværksetablering i 2021 med omdrejningspunkt om videndeling og nye samarbejder. Et netværk der sammen sikrer et højt fagligt niveau. Et netværk der har en stærk stemme og gerne deler med omverden. Også internationalt.

Mere info om netværket og events i 2021

Skriv til csrforum@csrforum.dk