For flere og flere multinationale virksomheder handler ansvarlig skat ikke bare om at efterleve lovgivningen, men også om samfundsansvar og bæredygtighed.

Vi tilbyder Tax Directors & Tax Managers et fortroligt rum, hvor vi via netværkstanken sammen bliver dygtigere og opbygger en fælles faglig kapcitet, som styrker den enkeltes praksis hjemme i egen virksomhed.

Hvad får du?

 • Erfaringsudvekling faciliteret af tværfagligt mødeleder-team
 • Ny viden tilføres løbende i form af eksterne indlægsholdere
 • Sparring på konkrete opgaver og udfordringer
 • Networking med nogle af landets dygtigste Tax Directors & Tax Managers
 • Adgang til ekspertviden og best practice

Kommende møder

 • 5. maj kl. 13.00-16.00 (Hybrid)
 • 1. september kl. 13.00-16.00 (Hybrid)
 • 24. november kl. 14.00-16.00 (Online)

Mere info og pris 

 • 5 netværksmøder årligt
 • Årlig kontingent er 7.000 kr
 • Gruppen drives i et samarbejde mellem KPMG Acor Tax og foreningen CSR Forum
 • Skriv til csrforum@csrforum.dk, hvis du er interesseret i, at høre mere