Fastsatte planlægningsmøder i CSR Forums netværksgrupper:

  • 21. januar – Corporate Volunteering & Co Creation – Tovholder: Vibeke Molin, Skandia Pension
  • 9. februar – Reporting -Tovholder: Carina Ohm, EY
  • 22. februar – ESG Insights & Transparency – Tovholder: Joachim Kattrup, Økonomisk Ugebrev
  • 6. marts – New Business Models – Tovholder: Mikkel Nedergaard – Green Mobility

Planlægningsgrupperne er tværfagligt sammensat af udvalgte repræsentanter på tværs af brancher og sektorer. Eksempel på en tværfagligt sammensat planlægningsgruppe – et kig ind i Corporate Volunteering & Co Creation:

  • Vibeke Molin, Skandia Pension – Tovholder
  • Teddy Sidelmann Rasmussen, Frivilligcenter Amager
  • Thorbjørn Lautrop Nielsen, Frivillighedscenter Vesterbro
  • Anders Sejerøe, Københavns Kommune

Målet med planlægningsmøderne er at tilrettelægge den enkelte netværksgruppes faglige program og bidrag til fællesskabet i 2018.

Skrevet af Mads Rohde Jensen