CSR Forum har til dags dato, involveret og aktiveret 17 professionelle rådgivningsenheder på tværs af størrelse og specialer i udviklingen af det faglige indhold til SDG Leadership platformen sæson 2019. Fælles for de mange bidragsydere er at de anser SDG’erne, som en meningsfuld forretningsmulighed, hvor et professionelt liv og et personligt engagement i den bæredygtige transformation, går hånd i hånd.

Bidragene beløber sig samlet set på mange hundrede arbejdstimer, som er blevet leveret på 100 % frivillig basis fra alle til SDG Leadership platformen via CSR Forum. De mange timer fordeler sig på faglige indlæg, kundecases, procesledelse, moderation, artikler, brugbare tools, relevant litteratur, blogindlæg, undervisningsøvelser, rapporter etc.

Community med omdrejningspunkt om deling af SDG viden og co-creation 

I regi af CSR Forums foreningsstruktur, hvor al engagement foregår på et personligt plan, faciliteres community’et “SDG Leadership Advisor”. Et fællesskab, hvor professionelle rådgivere kan finde sammen om tværgående forretningsmuligheder, der tilgodeser flere bundlinjer hos mange aktører.

Under temaet “Partnerships for Action”, opfordres alle i fællesskabet til at afsøge og undersøge muligheder for tværfaglige og nytænkende samarbejder, der bringes ud i verden, som konkurrencedygtige og prisvenlige konsulentydelser.

CSR Forum understøtter SDG Leadership Advisor online såvel, som i virklighedens verden. Medlemmerne får således:

 • Ongoing projekt- og procesledelse i forbindelse med den daglige drift
 • Adgang til CSR Forums SDG Leadership ekspertpanel direkte via CSR Forums sekretariat
 • Mulighed for eksponering via CSR Forums integreret kommunikationsplatform – online såvel som live.
 • Tre årlige ekslusive fællesmøder med fokus på deling af SDG viden og co-creation
 • En lukket LinkedIn gruppe, hvor medlemmerne opfordres til at mødes mellem de fysiske møder og, hvor der løbende deles viden, problemstillinger, løsningsforslag etc.

The big why & etableringsmøde

SDG Leadership Advisor understøtter på lige fod med andre inhouse grupperinger, CSR Forums formålparagraf og strategi om at skabe transparens og udbrede mindset’et om; fælles løsninger og gevinster over særinteresser til fordel for en global bæredygtig transformation med Danmark forrest.

Den 28. november i tidsrummet kl. 14.00-17.00 samler CSR Forum følgende samarbejdspartnere:

 1. Cph facilitation
 2. Aktionsuniversitet (Webside på vej)
 3. Tania Ellis
 4. PWC,  Sustainability & non-financial assurance
 5. Growing Pathways
 6. Deloitte, SDG Services
 7. SDG Invest
 8. Dansk Etisk Handel
 9. Center for Turismeforskning
 10. EY, Climate Change and Sustainability Services
 11. Board Management
 12. We Love People
 13. Cubion Consulting Copenhagen 
 14. Bæredygtig Ledelse – Ledelse med hjertet
 15. Concord Consulting
 16. SDG Lead
 17. CoCreative

Ovenstående er udvalgt af CSR Forum ud fra referencer, desktop research og udforskende interviews.

 

Vil du vide mere om SDG Leadership Advisor community’et

Skriv direkte til csrforum@csrforum.dk