PARTNERSKABER

I ESG Forum tror vi på at den bæredygtige transformation er en holdsport.

Vi har altid trukket på dygtige samarbejdspartnere for at fremme foreningens formålsparagraf om, at; … ”skabe transparens samt udbrede og dele brugbar viden og efterprøvede metoder, der understøtter accelerationen af den bæredygtige transformation i den enkelte virksomhed og organisation

Over årene er det blevet til en lang række meningsfulde og værdiskabende partnerskaber.

UDPLUK AF VORES PARTNERE OVER TID

ER DU INTERESSERET I AT HØRE MERE?