CoVoCo brobygger og skaber fælles sprog

Forankret i et fælles ønske, om et øget fokus på koblingen mellem frivillighed og CSR samt skabelsen af et fælles sprog, har CSR Forum og CoVoCo indgået et samarbejde omkring brobygning på tværs af sektorer.

Københavns Kommune og Frivillighedscenter VSV, der begge indgår i CSR Forums Corporate Volunteering netværk, etablerede i 2017 CoVoCo, som et kvalificeret bud på en Corporate Volunteering platform for virksomheder, der søger et vellykket partnerskab i foreningslivet.

CoVoCo samler viden og erfaringer fra corporate voluteering cases i Københavns Kommune, hvor virksomheder og foreninger, er gået sammen om et fælles socialt eller miljømæssigt formål. Blandt virksomhederne er bl.a. Daimler Mercedes-Benz, Podio og Maersk.

CSR Forums bidrag 

Som rådgivende partner, har CSR Forum sammensat et tværfagligt team, der sammen med CoVoCo, skal udvikle og efterprøve en række faglige koncepter, der tilgodeser virkomhedernes strategiske arbejde med CSR relaterede KPI’er.

Konkret understøttes initiativet “Continuous Involement” med udviklingen og afprøvningen af et læringsprogram, målrettet ledere, mellemledere, medarbejdere, projektledere og konsulenter i erhvervslivet.

Programmet veksler mellem teori og praksis, for at sikre deltagerne det bredeste udbytte af læringsforløbet. Indholdet vil bestå af flere faser, hvor der bl.a. skal kortlægges behov og KPI’er, med henblik på at involvere de enkelte organisationer og målrette indholdet af programmet.

CSR Forums sekretariat varetager udviklingsarbejdet og kvalitetssikringen, som projektledere.

 

CSR Forums kontaktperson

Julie Rohde, CSR Forum Projects 

Kontakt Julie her