CSR Forum har over tid opbygget en robust og tværfaglig kapacitet omkring sekretariatet, bestående af medlemmer, som indgår i vores korps af ressorucepersoner, der engageret stiller sig til rådighed for fællesskabet. 

Sparring med fokus på faglige udfordringer og konkrete opgaver

Qua CSR Forums grundige og varme velkomst- og indflyvningsprocedure, kender vi vores medlemmer godt allerede fra start af – og vi får via den løbende dialog, indsigt i, hvad der fylder på den enkeltes bord i form af faglige udfordringer og konkrete opgaver.

Det er med afsæt i dette personlige kendskab og indsigter i dagligdagen, at CSR Forums sekretariat matcher det enkelte medlem op med den helt rigtige ressourceperson.

Dialog og møder i al fortrolighed 

Indholdet af dialogen forbliver mellem det enkelte medlem og den udvalgte CSR Forum sparringspartner. Selve sparringsforløbet defineres og tilrettelægges i al fortrolighed medlem og ressourceperson imellem.

Se listen over korpset af CSR Forums dygtige ressourcepersoner her

Vi du videre mere?

Skriv til sekretariatet på mail csrforum@csrforum.dk