Under titlen “Bæredygtig Vækst”, lanceres fra 2019 et projekt, som samler en række efterprøvede og populære koncepter på tværs af Dagbladet Børsens integrerede platform af online og offline aktiviteter.

Formålet med projektet

At skærpe og sætte fokus på SMV’erne og bæredygtige forretningsmodeller, som tilgodeser bundlinjen.

Hovedaktiviteter i projektet

  • Årlig undersøgelse til brug for faglige inputs
  • Årlig heldags konference i København, hvor det overordnede faglige tema og de udvalgte emner til breakout sessions, samskabes i dialog med SMV’erne
  • Løbende journalistisk dækning på tværs af Dagbladet Børsens mange medieplatforme

 

Kontakt

For yderligere oplysninger om projektet kan der rettes henvendelse til CSR Forum på mail: sekretariatet@csrforum.dk