I løbet af november og december har CSR Forum haft en udforskende og udviklende dialog med SDG Business Booster virksomhederne. En dialog, hvor vi sammen med virksomhederne har fundet ind til den netværksmodel, som i første omgang er mest meningsfuld for fælleskabet og værdiskabende for den enkelte.

Målet med netværksforløbet i foråret 2021

 • Opbygge netværket som en fælles kapacitet, hvor vi er hinandens resourcer
 • Udbygge vores viden om, hvordan vi får SDG’erne til at leve i praksis
 • At skabe fremdrift mellem netværksmøderne hos den enkelte via løbende 1-til-1 sparring med CSR Forums rådgivende sekretariat

Netværkskalenderen (Online)

Den 12. januar kl. 09.00-11.00:

Henriette Kahré Freris, Forretningsudvikler, Copenhagen Business Hub – Erhervshus Hovedstaden

 • Vi  etablerer sammen netværket med afsæt i netværkstanken – meget mere end et tapas-netværk
 • Vores fælles faglighed – SDG Business Booster DNA’et 
 • Grundfortællingen og kommunikation – hvad har vi gjort og hvad har vi lært?
 • Hvad er vi hver i sær optaget af – og hvad er vi på jagt efter?

Den 16. marts kl. 09.00-11.00:

Kasper Larsen, Kommerciel Direktør, CCO, KLS Pureprint A/S

 • En rejseskildring om mod, vilje og nytænkning – fra konkurstruet til markedsleder med SDG’erne under armen
 • Konkrete eksempler på strategiske partnerskaber, der har styrket konkurrenceevnen 
 • Hvordan er SDG’erne intgreret i markedsføringen og salgsprocesserne? 
 • Best practice cases på, hvor SDG’erne har løftet salget 

Den. 26. april kl. 09.00-11.00:

Dorthe Aaboe Kallestrup, CSR Manager, EGE GROUP

 • Fortællinger om, hvordan EGE har tænkt bæredygtighed ind i selve produktet/produktudviklingen.
 • Konkrete eksempler på, hvordan disse produkter er blevet taget i mod i markedet. 
 • Har produkterne udover at styrke EGE’s brand også reelt solgt godt!?
 • Eksempler på, hvordan disse produkter er blevet markedsført B2B/B2

Den 1. juni kl. 09.00-11.00:

 • Tilrettelægges med afsæt i dialogen om fra det første netværksmøde, hvor vi deler, hvad vi er optaget af, og hvad vi er på jagt efter. 

Mere info  

 • 1-5 nøglepersoner kan kobles på netværket fra hver SDG Business Booster virksomhed
 • Alle møder afholdes online grundet covid-19
 • Vi mødes til vin og ost med fysisk fremmøde, ligeså snart det er forsvarligt
 • Udover de 4 netværksmøder, inviteres der løbende til CSR Forums faglige medlemsevents
 • Skriv til csrforum@csrforum.dk for endnu mere info