Fire SDG Ledership netværk udviklet af CSR Forum i et tæt samarbejde med udvalgte eksperter, har fået luft under vingerne. Kursen er dermed sat for fællesskabet af passionerede first movers, som ønsker at arbejde strategisk med FNs verdensmål.

Det faglige indhold i hvert SDG Ledership netværk afspejler fire forskellige temaer, som samlet set sikrer at ledere på tværs af den offentlige og den private sektor er inkluderet. De fire temaer er:

Hvert netværk samles tre halve dage i København og ved et 24 timers arbejdsmøde i ekslusive omgivelser langt fra dagligdagens trummerum.

The SDG Leadership Community

De knap 70 netværksmedlemmer, som er organiseret på tværs af de fire netværk, udgør sammen med de 26 SDG eksperter og 11 netværksfacilitatorer, SDG Leadership Community’et anno 2019.

For at understøtte den tværfaglige udveksling af viden og networking på tværs afholdes, der løbende en række fælles aktiviteter. Således afholdes der fast to årlige fyraftenmøder og en heldags konference. Derudover afholdes der på ad-hoc basis fyraftenmøder med afsæt i aktuelle og relevante temaer.

Der er allerede afholdt to fyraftenmøder. Et af hvert. Læs programmet fra fyraftenmødet i april her. Find desuden programmet fra SDG Leadership valgdebat i juni måned her

SDG Leadership online-universet

Igen for understøtte tværfagligheden, er der etableret en integreret kommunikationsplatform, hvor alle medlemmer af SDG Leadership Community’et online, kan mødes for at dele viden og problemstillinger i lukkede fortrolige LinkedIn grupper og komme til orde via den åbne blog på websiden.

Platformen er under løbende forbedring og udvikling. Inden udgangen af 2019 lanceres blandt andet et bibliotek med udvalgte SDG værktøjer, rapporter, inspirationscases etc.

 

Vil du vide mere om SDG Leadership?

Skriv til CSR Forum på csrforum@csrforum.dk