I forlængelse af en række SDG Leadership læringsforløb i 2020, etableres i 2021 et formaliseret alumne-netværk, som samler på tværs.

Om netværket

 • Gruppen består af passionerede og dygtige nøglepersoner, der til dagligt udvikler og driver verdensmålene i egen organisation 
 • Udvalgte eksperter og super-praktikere, er koblet på gruppen for, at styrke fagligheden og fremdriften – også mellem møderne

Netværkskalenderen frem til sommerferien 

11. februar kl. 09.30-11.00

 • Vi etablerer sammen netværket med afsæt i netværkstanken – meget mere end et tapas-netværk!
 • Vi deler og inspirerer – hvad har vi gjort og hvad har vi lært?
 • Hvad er vi hver i sær optaget af – og hvad er vi på jagt efter?
 • Indlæg: “Vi kobler etik til forståelserne CSR/Sustainability/SDG/ESG med det brede samfundspersektiv, som kontekst” v. Jacob Dahl Rendtorff, PhD and Dr. Scient. Adm., professor, philosophy of management, Roskilde University (RUC)

19. marts kl. 09.30-11.00

 • Sammen udforsker vi den danske verdensmål-baseline – hvad kan den bruges til og hvordan? 
 • Indlæg:“Indsigter i den danske verdensmål-baseline, som frem til 2030 skal sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling i Danmark” v. Majbritt Skov, Partner, Director, Deloitte Economics 
 • Indlæg “Indsigter i Sønderborg Kommunes arbejde med verdensmål-baseline: v. Lene Sternsdorf, Klimakoordinator, Sønderborg Kommune

5. maj kl. 09.30-11.00

 • Vi bliver klogere på de fire klimapartnerskaber – hvad har vi lært og hvad skal vi tage med videre?
 • Indlæg: En fortælling fra motorummet hos Dansk Erhverv, som har været sekretariat for fire af klimapartnerskaberne; landtransport, handel, life science og biotek, samt service, it og rådgivning” v. Ulrich Bang, Klima- og energichef, Dansk Erhverv 

8. juni kl. 09.30-11.00:

 • Tilrettelægges med afsæt i dialogen fra det første netværksmøde, hvor vi deler, hvad vi er optaget af, og hvad vi er på jagt efter. 

Mere info 

 • Alle møder afholdes i udgangspunktet virtuelt via Microsoft Teams grundet covid-19
 • Vi mødes til vin og ost med fysisk fremmøde, ligeså snart det er forsvarligt
 • Udover møderne i netværket, inviteres der løbende til CSR Forums faglige medlemsevents
 • Skriv til csrforum@csrforum.dk for mere info