Flere ressourcer med de rigtige kompetencer tilføres

I takt med at CSR Forum oplever en stigende tilgang af medlemmer og partnere, oprustes der tilsvarende med de rette ressourcer og kompetencer på sekretariatet. 

Sekretariatet drives per 1. juni 2018 frem af et team, der på fuldtid, arbejder for at udbrede formålsparagraffen og sikre at foreningens interessenter, imødekommes professionelt på deres individuelle faglige interesser.

Teamet er bemandet af en håndfuld udvalgte akademikere med CBS baggrund, der alle har projektledelses- og formidlingskompetencer samt praktiske professionelle erfaringer fra CSR og bæredygtigheds feltet.

Sekretariatet trækker til dagligt på et tværfagligt netværk af indsigtsfulde praktikere, dygtige konsulenter og forskere for at sikre transparens og kvalitet i alle foreningens aktiviteter – online såvel som offline.

Læs mere om os i teamet, vores åbningstider, hvor du kan møde os og find kontakt info her