Via netværket og desktop research har CSR Forum identificeret over 20 store virksomheder på tværs af landet, der har sat Corporate Volunteering på den strategiske dagsorden.

I 2017 fandt vi seks relevante virksomheder, herunder det tidligere Skandia Pension Danmark og IBM Danmark.

Med afsæt i et udtalt ønske om en organisering, har CSR Forum i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af Jesper Richter, Sustainability Consultant, Grundfos Nicoline Weih, Chief Consultant Corporate Responsibility, Danske Bank og Jule Berens, LCEE Consultant, LEGO Group, aktiveret mere end 30 nøglepersoner, som til dagligt arbejder professionelt med Corporate Volunteering. I gruppen indgår desuden relevante eksperter, konsulenter og fonde.    

Fast møderække og LinkedIn gruppe

For at sikre løbende udveksling af viden og networking på tværs, afholdes der løbende en række fælles møder hos udvalgte case-virksomheder.

Det første møde i gruppen blev afholdt tilbage i februar 2019 måned hos Danske Bank i København. Find programmet her. Det næste møde afholdes den 25. september hos LEGO Campus i Billund. Læs programmet her.

Endvidere for at understøtte udvekslingen af viden og networking på tværs, er der oprettet en lukket LinkedIn gruppe, hvor man online og i al fortrolighed kan mødes for at dele viden og problemstillinger.

 

Vil du vide mere om Corporate Volunteering i CSR Forum?

Skriv til  csrforum@csrforum.dk