Vi sætter fokus på cirkulære forretningsmodeller med afsæt i vores populære aktiviteter om emnefeltet tilbage i 2021. Vi inviterer således i 2022 til 4 webinarer og et virtuelt læringsprogram.

Webinar-rækken indgår i “Tomorrow” samarbejdet, hvor en  række fagligt stærke og relevante samarbejdspartnere, deler brugbar Sustainability ekspertviden, efterprøvede metoder og værktøjer med omverden. Læs mere om Tomorrow her

Webinar-rækken frem til sommer 2022

2. marts kl. 09.00-09.45 

 • Titel: “Det strategiske arbejde med cirkulær økonomi i relation Dell’s produkters bæredygtige livscyklus – fra design til genanvendelse” 
 • Indhold: Best Practice & Q&A
 • Indlægsholder: Christian Riise, Kommunikations- & Marketingdirektør, Dell Technologies, Danmark 

29. marts kl. 09.00-09.45 

 • Titel: “Genanvendelig emballage og koblingen til det strategiske arbejde med cirkulær økonomi og verdensmål
 • Indhold: Best Practice & Q&A
 • Indlægsholder: Ksenija Garbacenka Group Sustainability Manager, Plus Pack A/S

Læringsmålet for vores webinarer i 2022 er, at overdrage efterprøvede og brugbare metoder og værktøjer, som deltagerne kan anvende hjemme i egen organisation.

Hvem henvender webinar-rækken sig til?

 • For nøglepersoner i mellemstore virksomheder, som allerede arbejder eller skal arbejde med cirkularitet i spillerummet mellem strategi og drift. Dvs. i virksomheder med 50 – 249 ansatte og/eller 50 millioner € i omsætning eller derunder og/eller 43 millioner € i samlet balance eller derunder.

Etablering af netværksgruppe  

I Bureau Veritas har man allerede en række netværksgrupper, der beskæftiger sig med best practice samt det helhedsorienterede, systematiske og strategiske arbejde med cirkulære forretningsmodeller.

I forbindelse med de 2 webinarer frem mod sommerferien vil der blive løbet et nyt netværk i gang i regi af Bureau Veritas.

Læringsprogram for SMV – Circularity Leader 

Læringsformatet er efterprøvet 2021 og baserer sig på Master Class metoden, hvor der fokuseres på best practice og ekspertviden. Den faglige tilrettelæggelse er stadig i proces. Den første virtuelle undervisningsdag udbydes i uge 9 efter først-til-mølle-princippet (Max 10 deltagere). Nærværende læringsforløb udbydes i regi af Bureau Veritas.

Samarbejdspartnere og faglig kvalitetssikring 

Ovenstående aktiviteter i 2022 er udviklet i et tæt parløb mellem:

 • Dell Technologies, Danmark
 • Bureau Veritas
 • CSR Forum
 • Erhvervshus Hovedstaden
 • PlanMiljø
 • Plus Pack A/S

Tilmelding til webinar-rækken og mere info om netværk og læringsforløb

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk