Siden årsskiftet har Data & Insights teamet arbejdet på endnu et CSR Forum bidrag til danske virksomheders implementering af nye krav til CSR jf. Årsregnskabsloven. Konkret vil en løbende monitorering pågå med målet om at bidrage til et oplyst grundlag. Data & Insights indstatsen løber frem til juni 2022. Læs loven her

Monitoreringen skal desuden styrke og udvikle et meningsfuldt community, som sammen skal frembringe transparens på CSR rapporterings området og på sigt skal bygge bro for meningsfulde partnerskaber på tværs af sektorer, brancher og virksomheder.

Det forventes – med afsæt i en baseline –  at få et indblik i politikker, forretningsmodeller, KPI’er, compliance-modeller, governance-strukturer og rapporteringsformater i de mere end 1000 største virksomheder, som omfattes af loven og dermed i regnskabsåret 2021 skal have kravene implementeret i forbindelse med revisorpåtegnelse. Derudover registreres branche, region, omsætning og ejerstruktur

Foreløbige indsigter, mål for 2018, fremtidig kommunikation og GDPR

Systematisk og ved flere typer af Desk Research, er Data & Insights teamet i mål med registreringen af de første 304 virksomheder.

Udvalgte indsigter fra perioden:

54 % har hverken en CSR politik eller en CSR relaterede politik / eller lignende formulering

18 % rapporterer på CSR jf. lovenkravene.

Målet for 2018 er at registrere alle virksomheder, der i de kommende regnskabsår skal rapportere på CSR eller aktivt skal kommunikere en handlingsplan for implementeringen af lovkravene lokalt.

CSR Forum vil løbende bearbejde indsigter fra monitoreringen journalistisk og temaorienteret via CSR Forums egen webside, sit nyhedsbrev og sine sociale medier samt i samarbejde med udvalgte mediepartnere.

Alle registreringer opbevares og formidles og jf. GDPR og indeholder ingen personfølsomme oplysninger. Oplysninger bliver ikke delt med 3. part uden samtykke fra den enkelte virksomhed. Der er ligeledes en sletningspolitik, som understøtter kravene hertil.

CSR Forums kontaktperson

Christoffer Smed Karlog, CSR Forum Data & Insights

Kontakt Christoffer her