Virksomhedernes skattebetalinger er under stigende offentlig bevågenhed. En række spektakulære sager om skatteunddragelse har intensiveret offentlighedens opmærksomhed på både landes og virksomheders skattepolitikker, tilgængelige oplysninger og etiske principper for skattetænkning.

Den intensiverede opmærksomhed har allerede betydet nye krav til virksomheder, og det er forventeligt at flere EU-regler ser dagens lys i de kommende år. Mange virksomheders ledere søger derfor svar på både nye regler og hvordan nye principper for virksomhedens skattepolitik skal ind-rettes og kommunikeres. Denne møderække giver svar, praktiske eksempler og debatterer grænser, principper og ny lovgivning for TAX Governance i erhvervslivet og for investorer.

Med afsæt i ovenstående virkelighedsbillede, har CSR Forum samlet en række eksperter og praktikere, der sammen har indgående kendskab og holdninger til skatteforhold. Deltagerne får med nærværende faglige møderække dermed indsigt i hvor diskussionen om virksomhedernes skattebetalinger bevæger sig hen, samt en række konkrete erfaringer til at formulere nye skattepolitikker i en ny virkelighed med nye regler og øget opmærksomhed fra offentligheden.

Målgruppe

Møderækken er særlig relevant for CFO´er, CSR-chefer, Compliance-ansvarlige, Skattechefer, IR-ansvarlige samt professionelle investorer.

Fagligt afsæt

Møderækken er tilrettelagt med afsæt i CSR Forums viden om TAX Governance og erfaringer fra kortlægning og en konference tilbage i 2019 med samme faglige omdrejningspunkt. Læs mere her

Møderækken for TAX Governance i 2020

  • 27/5 – 15.00-16.30 (Online)
  • 1/9 – 14.00-17.00 

Tilmelding og info

Skriv til CSR Forums på mail csrforum@csrforum.dk