Tomorrow – sammen fordrer vi til den bæredygtige transformation.

Formålet med Tomorrow

Vi tror på at morgendagens løsninger bygger på; transparens, viden, kollektiv læring og ikke mindst forbindelser og nytænkende partnerskaber på kryds og tværs af individer og organisationer.

Formålet med Tomorrow er derfor, at facilitere den kvalificerede faglige dialog, hvor der deles brugbar viden og efterprøvede metoder imellem os, der bidrager passioneret og professionelt til den bæredygtige transformation via vores daglige beslutninger og handlinger i en mindre eller i en stor virksomhed eller i en organisation – enten i den offentlige sektor eller i civilsamfundet.

Et tværgående fællesskab for bæredygtige beslutninger og handlinger 

I Tomorrow fordres og undertøttes de bæredygtige beslutninger og handlinger ved, at vi sammen holder os oplyst, stiller hinanden spørgsmål og deler de indsigter, der gør, at vi sammen kan fastholde og udfolde kompleksiteten i de udfordringer vi står overfor.

Vi er et fællesskab, der sammen udholder de mange benspænd i vores daglige og praksisnære arbejde med, at transformere vores virksomheder og organisationer til katalysatorer for den bæredygtige udvikling.

Vi er 100 % non profit.

Tomorrow deler med omverden

I 2022 vil vi sætte i gang med en række initiativer og aktiviteter, der skal styrke vores fælles viden, faglighed og give os et sprog til, at diskutere og perspektivere på tværs af fagligheder, funktioner og kontekster, såsom brancher og sektorer.

Frem til 2023 vil vi, uden beregning, invitere til webinarer, seminarer, netværksmøder, konferencer, projektmøder, der skal være med til, at styrke vores vidensgrundlag, løfte vores faglige udgangspunkt og udfolde best practice. Derudover vil vi henover foråret lancere et online univers, som understøtter vores faglige rejser, delingen af viden, dialogen og vores relationer på tværs.

Vi vil i perioden organisere os, som en samlet og fælles kapacitet, der aktivt deler med hinanden og omverden.

Initiativtagerne og støtterne bag Tomorrow

 • Caroline A. Pontoppidan, P.h.D, Ass. Professor, Dep. of Accounting, Copenhagen Business School (CBS)
 • Karim B. Drif, Sustainable Business Development Lead, Bureau Veritas Nordic & CSR Forum Chairman
 • Jacob Dahl Rendtorff, Professor, Department of Business & Social Sciences, Roskilde University (RUC)
 • Lene Wildfang Larsen, CSR and Sustainability Specialist, Schou
 • Jette Søndergaard Hansen, Strategisk programchef, Herning Kommune
 • Flemming Lynge Nielsen, Sustainability Director at Danfoss A/S
 • Malene Brandt, Selvstændig Sr. Sustainability Advisor, Tidl. chef for partnerskaber i Røde Kors, WWF og Fonden for Socialt Ansvar
 • Flemming Olsen, Selvstændig, Sr. Sustainability Advisor, Tidl. direktør i Herlev Kommune og Vallensbæk Kommune, Co-founder & Partner i rådgivningshuset Cph Facilitation ,
 • Majbritt Skov, Partner, Chief Economist & Head of Deloitte Economics
 • Heidi Volke, Selvstænig strateg & kommunikatør, Tidl- kreativ direktør på flere reklamebureauer, Co-founder Protocol
 • Henriette Kahré Freris, Senior Management Consultant, International Business Development & SDG, Erhvervshus Hovedstaden

Bureau Veritas støtter i 2022 udviklingen og udbredelsen af Tomorrow, ved at stille udvalgte nøglemedarbejdere til rådighed.

Mere info om Tomorrow

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk