I 2019 fremkom et netværk om bæredygtig ledelse under CSR Forum og Mandag Morgens (SDG Leadership) med ti dogmer omkring bæredygtig ledelse. Dogmerne er har vist sig enormt brugbare netop på grund af deres enkelhed (som selvsagt dækker over en øget kompleksitet, når arbejdet faktisk skal i gang, som et af dogmerne også foreskriver). De er klar til at blive læst i skyndingen ophængt på en køleskabslåge eller indersiden af en toiletdør som en lille reminder om, at arbejdet med en bæredygtig fremtid er noget varigt og konstant. Det er ikke noget vi kan gøre hver anden torsdag eller i næste år Q2!

Den tænkning er vi meget enige i CSR Forum resten af SDG Leadership netværksfamilien.

Via løbende at indhente nyeste viden, finde brugbare cases, og facilitere meningsfulde faglige diskussioner har og vil en række praktikkere fra en række forskellige sektorer, landsdele og organisatoriske niveauer, sat sig for at arbejde med bæredygtig innovation og implementering med et afsæt i FNs verdensmål. Altså dybest set en målsætning om at få masseret et bæredygtigt tankesæt ind i alle danske organisationer, i dagligdagen og i diverse praksisser. Og at kunne bruge ambitionen om at bidrage til en bedre verden og tilværelse som en platform for innovation. Sagt på en anden måde, hvordan bruger vi de globale udfordringer vi står overfor som et spejl, der kan føre til positiv fornyelse og forandring i vores organisationer.

Her er det vigtigt, at vi tør lære af hinanden – på tværs af fagområder, geografi, professionelle baggrunde og, selvfølgelig, netværk! Derfor har vi ladet os inspirere af ledelsesnetværkets ti dogmer og fremkommer her med et udkast til ti bud på, hvor bæredygtigheds-dagsordenen mest effektivt og bæredygtigt implementeres i organisationen og bliver drivende for bæredygtig innovation:

  1. Væk din indre aktivist! Omfavn det faktum, at en bæredygtig fremtid er lige så vigtig i Danmark som alle andre steder. Også her ser vi, og vil i stigende grad se, konsekvenserne af global ulighed, klimaforandringer, forurening, overforbrug af ressourcer. I en globaliseret verden er både udfordringer og løsninger af global karakter. 
  2. Gør bæredygtighed til en ledestjerne på linje med andre organisatoriske mål. De fleste organisationer leverer allerede bæredygtige resultater men kan blive skarpere på, hvad de er, og hvordan bæredygtige resultater kan optimeres og hvordan bæredygtighed kan tænkes ind i de hjørner af organisationen, hvor det endnu ikke er tilfældet. Fokuser der hvor effekten er størst, sig det højt, put det på skrift, fortæl det til omverdenen!
  3. Vær ambitiøs med organisationens bæredygtige mål. Et skift til LED pærer er en no brainer men skaber ikke nødvendigvis engagement og begejstring. Fortæl hinanden hvor I gerne vil være om 5 eller 10 år og sæt mål, som I ikke ved, hvordan I når. Det understøtter entusiasme, kreativitet og skabertrang!
  4. Mål på ambitionerne. Uden en eller anden form for datagrundlag, der belyser udgangspunktet, er det svært at måle og dokumentere fremdrift. Find ud af hvordan i bedst deler målerpunkterne på rejsen med interne og eksterne interessenter.
  5. Undersøg på hvilke områder organisationen kan forfølge bæredygtige resultater samtidig med at der skabes forretningsmæssig værdi – også når det gælder offentlig opgavevaretagelse. Her er det sjovest at sætte ind!
  6. Du skal turde at tage chancer og organisationen skal belønne de, som tager dem. Bæredygtig innovation kræver gåpåmod og en accept af, at det ikke lykkes hver gang. Bæredygtighed handler i den grad om trial and error. Relevant risikoadfærd bør belønnes!
  7. Bæredygtig adfærd kræver incitamenter som det er tilfældet med så meget anden adfærd. Gør det nemt for de ansatte, brugerne, kunderne, partnerne, m.v. at agere bæredygtigt. Forstå konteksten og find ud af, hvad der betyder noget for dine interessenters adfærd og tal til det, der giver mening for dem.
  8. Giv alle mulighed for at deltage aktivt i arbejdet med bæredygtighed og giv dem en platform, så de kan fortælle om det. De fleste af os vil gerne høres og ses fra tid til anden – også når det kommer til bæredygtige aktiviteter.
  9. Bæredygtighed er vitterligt en holdsport og kampen kan ikke vindes af et projekt, en afdeling, eller CSR-chefen. Implementer en mere eller mindre formel governance struktur for det bæredygtige arbejde i organisationen.
  10. Accepter at næsten al menneskelig aktivitet har et aftryk på planet og samfund men sørg for, at alt det din organisation gør rammer en rimelig balance mellem disse aftryk og den værdi – også ikke-finansiel – aktiviteterne skaber.

 

Du er hermed inviteret til at kvalificere de 10 dogmer herover 

Frem til september 2021 bearbejdes udkastet til dogmerne i en struktureret proces, i regi af  SDG Leadership – The Innovation Hub For Sustainability.

Vil du vide mere 

Skriv til csrforum@csrforum.dk