Den 4. maj samlede CSR Forum igen kommuner om et fagligt tema, som i den grad er mere relevant end nogensinde; Hvordan går vi fra ambitiøse politikker til værdiskabende implementering af FNs verdensmål i kommunal kontekst?

Program for symposiet 

 • Allan Macleod, SDG Research and Engagement Associated, Bristol City Council fortæller om “The One City Model – Bristol“. I 2016 igangsatte borgmester Marvin Rees en strategisk restrukturering af arbejdet med udvikling af velfærd baseret på verdensmålene og ønsket om ”to leave no one behind”. Bristol udviklede på denne baggrund en udpræget partnerbaseret tilgang i arbejdet med implementering af verdensmålene støttet af data og handleplaner for hvert af de 17 mål. Planen kaldes The One City Approach. Der vil blive redegjort for dette arbejde i oplægget.
 • Lene Sternsdorf, Klimakoordinator i Sønderborg Kommune fortæller om, hvordan den danske baseline for FN`s verdensmål skal støtte implementering af kommunens netop vedtagne Bæredygtighedspolitik.
 • Flemming Olsen, Tidl. direktør i Herlev Kommune gør os klogere på, hvordan teorien/modellen “Ny syntese og offentlig værdiskabelse“, kan anvendes i det kommunale arbejde med implementeringen af FN’s verdensmål.

Kommende symposium den 10. juni kl. 13.30-15.30 

“Meningsfuld måling og afrapportering af kommuners bæredygtighed”

13.30 – Velkomst og introduktion til dagens program

 • Gitte Grove og Karim B. Drif fra CSR Forum / SDG Leadership

13.35Globale tendenser og mega trends

 • Round table diskussion faciliteret af Dr Eleanor Roy fra The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA). Diskussionen tager afsæt i CIPFA’s globale udsyn og nyeste rapport; “International overview of public sector sustainability reporting practices – including supranational, national and local levels of government”. Målet med denne Round table diskussion,er, at gøre os klogere på internationale tendenser og mega trends. 

14.15Indsigter fra dansk case study

 • Et forskningsperspektiv på sustainability-måling og afrapportering, baseret på en undersøgelse blandt en håndfuld danske kommuner v. Caroline Aggestam Pontoppidan, Associate professor, PhD, Institut for Regnskab, CBS.

14.40 – En case fra Herning

 • Vi inviteres ind i maskinrummet, hvor der er arbejdet emergent med strukturer og indsatser, der kan tilgodese den bæredygtige politikudvikling. Hvordan har man grebet opgaven an i Herning, hvor langt er man v/Jette Søndergaard, Strategisk programchef, Direktionssekretariatet, Herning Kommune. 

15.20 – Opsamling på denne sæson og kort om den kommende

 • Flemming Olsen fra CSR Forum / SDG Leadership, giver os en hurtig gennemflyvning over denne sæsons 4 symposier, herunder de vigtigste læringspunkter.
 • Gitte Grove og Karim B. Drif ligeledes fra CSR Forum / SDG Leadership, præsenterer den ny organisering og visionen for netværket efter sommerferien.

15.30 – Tak for i dag – vi ses igen til refleksionsmøde den 24. juni kl. 13.30-15.00

Mere info og tilmelding 

 • Det er gratis at være med
 • Symposiet afholdes via over Microsoft Teams
 • Skriv til csrforum@csrforum.dk for tilmelding