Den 12. november mødtes gruppen online for at dele indsigter, sparre og diskutere.

Birgitte Mogensen, Founder Board Mangement og Formand USB udvalget, FSR – danske revisorer, var dagens faglige indpisker med flg. relevante indspark:

  • “Best practice for CSR/Sustainability/Klima rapportering med udgangspunkt i årets nominerede og vindere i regi af CSR Prisen 2020”  
  • “Redegørelse om dataetik – nyt rapporteringskrav”

Lidt om gruppen

  • Arbejdsgruppen består af passionerede og dygtige nøglepersoner, der til dagligt udvikler og driver store virksomheders CSR/ESG/Sustainability reporting
  • Udvalgte eksperter og forskere er koblet på gruppen for at styrke fagligheden og fremdriften – også  mellem møderne
  • Arbejdsgruppen mødes årligt til fem halvdags-seminarer og fem kortere online-sessions, hvor CSR Forum faciliterer videndeling og networking samt tilrettelægger det faglige indhold

Netværksmøder i foråret 2021 (Online)

  • Den 14. januar – 14.00-16.30  
  • Den 18. marts – 14.00-16.30 
  • Den 28. april – 14.00-16.30 
  • Den 3. juni – 14.00-16.30

Mere info  

Skriv til csrforum@csrforum.dk