Den 11. juni mødtes gruppen online for at dele indsigter, sparre og diskutere.

Johan Dahl, Chief Sustainability Consultant, Danske Bank var dagens faglige indpisker med egen case;

 “Hvordan skubber nye tendenser og anvendes benchmarking i udviklingen Danske Banks praksis”. 

Med afsæt i casefremlæggelsen blev der diskuteret; “Hvordan skubber jeg til udviklingen af egen praksis derhjemme?”

Lidt om gruppen

  • Arbejdsgruppen består af passionerede og dygtige nøglepersoner, der til dagligt udvikler og driver store virksomheders CSR/Sustainability reporting. 
  • Udvalgte eksperter og forskere er koblet på gruppen for at styrke fagligheden og fremdriften – også  mellem møderne.
  • Arbejdsgruppen mødes årligt til fem halvdags-seminarer og fem kortere online-sessions, hvor CSR Forum faciliterer videndeling og networking samt tilrettelægger det faglige indhold.

Mere info om arbejdsgruppen 

Skriv til csrforum@csrforum.dk