Siden Økonomisk Ugebrev Ledelse og CSR Forum tilbage i januar, lancerede projektet “ESG Insights & Transparency” her på bloggen, har interessen været overvældende stor. Flere aktører på tværs af forskellige sektorer, har allerede meldt sig på banen og er aktivt gået ind i projektet.

På det første officielle projektmøde den 26. februar blev der lagt sidste hånd på den projektskitse, som styregruppen i tæt samarbejde med CSR Forums sekretariat, skal navigere efter frem til projektets afslutning i foråret 2019.

Herunder udvalgte aktiviteter fra projektskitsen:

  • Udarbejdelse af  brancheoversigt og markedsanalyse over ESG-dataleverandører
  • Co-creation workshop (1) for hele projektorganisationen
  • Spørgeskemaundersøgelse om større danske virksomheders holdninger til og brug af ESG-ratingbureauer
  • Synkronisering af den faglige forståelsesramme og etablering af et fælles sprog. Et af initiativerne er udgivelsen af en artikelrække her på bloggen
  • Symposium med faglige indlæg fra og en “ESG Battle” – Journaliast vs. CSR chef – En konkret ESG-analyse på en dansk virksomhed med svar fra virksomheden
  • Gennemførelse af kvalitative interviews med udvalgte virksomheder og andre relevante aktører
  • Co-creation workshop (2) for hele projektorganisationen
  • Lancering af det endelige produkt i form af en skabelon for “Q&A om ESG rating og CSR strategi”, som CSR chefen eller andre kan benytte forbindelse med investor road-shows, pressepræsentationer eller lign., hvor virksomhedens bæredygtige historie og værdiskabelse kræves fortalt og belyst

Ønsker du at høre mere om projektet er du mere end velkommen til at kontakte CSR Forums sekretariat ved at sende en mail til csrforum@csrforum.dk