SDG Leadership workshoppen på den 23. oktober var tilrettelagt, som en break out session i regi af en to dages international forskningskonference, under titlen; “Sustainable Development Goals” (SDG’s), Ethics and Global Business i samarbejde med Research Group on Leadership and Organization, ISE and the Program on Social Entrepreneurship, IMT.

Missionen med workshoppen 

”At give mulighed for at dele viden og indsigter fra praksis med fokus på indlægsholdernes og deltagernes egne SDG Business Cases. Missionen er endvidere, at etablere nye partnerskaber med verdensmålene som strategisk framework samt at samskabe fagligt indhold til igangsættelsen af et fagspecifikt SDG Leadership netværk for ovenstående målgruppe, i løbet af februar 2019.”

Til dette formål havde CSR Forums sammensat et tværfagligt hold af indlægsholdere, som med hver deres indsigter, kunne være med til, at kvalificere den efterfølgende dialog.

Oplægsholdere på dagen var:

  • Dorthe Aaboe Kallestrup, CSR Manager, Egetæpper
  • Sasha Beckmann, Senior Consultant, Lendager Group
  • Kasper Larsen, Kommerciel Direktør/ CCO, KLS Pureprint

Co-creation af det oplyste grundlag

Den første case, der blev præsenteret, var Egetæpper med deres naturlige tilgang til bæredygtighed og best-in-class craddle-to-craddle indsats. Miljø og bæredygtighed har fra starten være en del af Egetæppers kerneforretning på trods af det komplekse produkt og intransparente logistikkæde. SDGerne har derfor været naturligt at integrere i virksomheden og bruges primært til markedsføring af deres bæredygtighedsindsats og til at booste initiativer og performance.

Herefter blev vi præsenteret for Lendager Group og deres solide profil indenfor cirkulær økonomi i arkitekt- og byggebranchen. Lendager udfordrer løbende sin egen indsats og uddyber, at de først virkelig gør en forskel gennem strategiske partnerskaber og deraffølgende synergier, der levere løsninger med stordriftsfordele og derigennem bæredygtig impact.

KLS Pureprint fremlagde deres spændende og udfordrende rejse i en presset branche, hvor de fik brugt en bæredygtighedsstrategi som konkurrencefordel. I et market der gik ned med 60% på 6 år, valgte de at have en målsætning om at blive verdens grønneste printvirksomhed. De gjorde det ikke for at redde verden men for at redde virksomheden – heldigt at de to ting var korralerende.

Vi havde altså at gøre med tre miljø- og klimafokuserede virksomheder, der i hver deres branche, i hver sit modenhedsstadie og på hver sin måde har brugt bæredygtighed som strategisk konkurrencefordel. Således blev det demonstreret hvor alsidigt SDGerne kan finde anvendelse.   

SDG Leadership brobygger til forskning 

De deltagende forskere fik mulighed for at kommentere på de tre cases og stille uddybende spørgsmål. Der blev helt fundamentalt spurgt indtil, hvad der kræves, for at den store masse af øvrige virksomheder, der ikke kan se fordelene ved at prioritere bæredygtighed. Hvad er udfordringerne ved at arbejde med SDGerne og er det måske ikke blot gammel vin på nye flasker?

Med udgangspunkt i afrundende udtalelser fra vores UNDP SDG Accelerator-deltager, så lad os se på bæredygtighed med den indsigt, at det skaber interessante forretningsmuligheder og ikke blot deprimerende udfordringer, der skal overkommes. Produkt- og service innovation er en stor nøgle ift. at bibeholde den konkurrencemæssige bæredygtighedsfordel, når de resterende virksomheder tilslutter sig bæredygtighedsrejsen. Faktum er at de bedste og mest robuste virksomheder inviterer konkurrence ind for, at skærpe egen indsats og sikre, at forspringet bibeholdes.   

Nærværende workshop var startskuddet på et samarbejdet mellem CSR Forum, de deltagende virksomheder og RUC, der sammen med andre forskere fra bl.a. CBS og KU, bidrager til SDG Leadership projektet. RUC har stor værdi i at benytte udvalgte case-virksomheder i konkret aktionsforskning, virksomheder kan få perspektiveret og udfordret deres strategier og indsatser fra en akademisk vinkel og fra ligesindede virsomheder og CSR Forum bruger det fagligt udviklede indhold til at styrke SDG Leadership projektet.

Kontakt og medlemsskab 

For flere oplysninger om SDG Leadership projektet og CSR Forum generelt, kan der rettes henvendelse til foreningens sekretariat på mail: sekretariatet@csrforum.dk

Bliv medlem af CSR Forum her