I 2022 glæder vi os til sammen med vores medlemmer og samarbejdspartnere, at udfolde en række interessefelter/temaområder (Faglige spor) i form af netværksmøder, webinar-rækker, læringsforløb, konferencer etc.

Faglige spor i 2022

CSR Forums faglige spor rammesætter de enkelte temaer og under-emner, som i en given periode, udfoldes via forskellige faglige aktiviteter. Desuden er det enkelte spor fagligt tilrettelagt med et udvalgt medlemsgruppe (Segment) for øje.

Aktiviteter på tværs af de faglige spor og medlems segmentering 

Sustainability/SDG/ESG Reporting (Spor 1)

 • Aktiviteter
  • Webinar-række med 6 webinarer
  • Master Class bestående af 3 undervisningsdage online (Udbydes af 2 omgange)
  • Netværksgruppe A mødes 6 gange online/fysisk 
  • Netværksgruppe B mødes 4 gange online 
 • Segment
  • For nøglepersoner i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Responsible Tax & Sustainability (Spor 2)

 • Aktiviteter:
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i danske virksomheder, der er del af en multinational koncern, med en konsolideret omsætning på 5,6 mia. kr. eller mere i et indkomstår, der lovpligtigt skal indgive en land for land-rapport (CbC indberetning).
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

EU Taxonomy & Sustainability (Spor 3)

 • Aktiviteter
  • Webinar-række med 5 webinarer
  • Master Class bestående af 1 undervisningsdag online (Udbydes af 2 omgange)
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

SDG Leadership (Spor 4)

 • Aktiviteter:
  • Webinar-række med 6 webinarer
  • Master Class bestående af 3 undervisningsdage online (Udbydes af 2 omgange)
  • Netværksgruppe A mødes 6 gange online/fysisk 
  • Netværksgruppe B mødes 4 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i mellemstore virksomheder, som allerede arbejder med SDG i spillerummet mellem strategi og drift. Dvs. i virksomheder med 50 – 249 ansatte og/eller 50 millioner € i omsætning eller derunder og/eller 43 millioner € i samlet balance eller derunder.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Circularity & New Business Models (Spor 5)

 • Aktiviteter:
  • Webinar-række med 5 webinarer
  • Master Class bestående af 1 undervisningsdag online (Udbydes af 2 omgange)
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i mellemstore virksomheder, som allerede arbejder med cirkularitet i koblingen mellem strategi og drift. Dvs. i virksomheder med 50 – 249 ansatte og/eller 50 millioner € i omsætning eller derunder og/eller 43 millioner € i samlet balance eller derunder.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne herr

Sustainability Leader (Spor 6)

 • Aktiviteter:
  • Master Class bestående af 3 undervisningsdage online (Udbydes af 2 omgange)
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
  • Netværksgruppe B mødes 4 gange online 
 • Segment:
  • For nøglepersoner der til dagligt arbejder med QHSE i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.
 • Læs mere om sporet og og aktiviteterne her

Social Bottom Line & Balanced ESG (Spor 7)

 • Aktiviteter:
  • Webinar-række med 3 webinarer
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk
 • Segment:
  • For nøglepersoner der til dagligt arbejder med sociale indsatser jf. ESG, i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Climate Leadership (Spor 8)

 • Aktiviteter:
  • Webinar-række med 3 webinarer
  • Netværksgruppe mødes 4  gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner der til dagligt leder  og driver klimaindsatsen i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Sustainability & Responsible Communication (Spor 9)

 • Aktiviteter:
  • Webinar-række med 3 webinarer
  • Master Class bestående af 1 undervisningsdag online (Udbydes af 2 omgange)
 • Segment:
  • For nøglepersoner i kommunikation og marketing i virksomheder, som lovpligtigt skal rapportere på CSR og Sustainability jf. årsregnskabslovens § 99 a. Dvs. store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

SDG Leadership – Municipalities (Spor 10)

 • Aktiviteter:
  • Webinar-række med 5 webinarer
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i kommuner med politisk opbakning til SDG, i indeværende valgperiode.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Sustainability Management (Spor 11)

 • Aktiviteter:
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i mellemstore virksomheder, som til dagligt er tovholdere og udførere på implementeringen og driften af Sustainability, på tværs af virksomheden. Dvs. i virksomheder med 50 – 249 ansatte og/eller 50 millioner € i omsætning eller derunder og/eller 43 millioner € i samlet balance eller derunder.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Sustainability Advisors (Spor 12)

 • Aktiviteter:
  • Netværksgruppe mødes 5 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For konsulenter i mindre og mellemstore rådgivningshuse samt selvstændige specialister, der til dagligt rådgiver mellemstore og store virksomheder i Sustainability på tværs af fagområder.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

 SDG Strategy & Reporting – Municipalities (Spor 13)

 • Aktiviteter:
  • Projektgruppe mødes 8 gange online/fysisk 
 • Segment:
  • For nøglepersoner i kommuner med politisk opbakning til at arbejde strategisk og systematisk med SDG rapportering, i indeværende valgperiode.
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Bæredygtig ledelse (Spor 14)

 • Projektgruppe mødes 6 gange online/fysisk 
  • Segment: Direktører, ledere, chefer på tværs af alle ovenstående segmenter, som til dagligt arbejder med sig selv for udvikle og implementere strategier, metoder og systemer, der understøtte bæredygtig ledelse. 
 • Læs mere om sporet og aktiviteterne her

Mere info og kontakt

 • Skriv til csrforum@csrforum.dk