Den 24. maj deltog over 100 deltagere ved webinaret ”Samspillet mellem EU Taksonomien & CSRD”, hvor Birgitte Rose Mogensen gav en grundig præsentation af et kompliceret emne og et situationsbillede af hvor er vi på rejsen.

Efterfølgende deltog Birgitte i et mindre medlemsforum, hvor dagens indlæg blev yderligere udfoldet, diskuteret og perspektiveret.

Reportage fra webinaret 

Med udgangspunkt i Taksonomien, opfriskede vi Taksonomiens overordnede mål om at re-orientere kapital mod mere bæredygtige investeringer. Der er i Taksonomien også en forbindelse til NFRD eftersom den indeholder disclosure krav til virksomheder der i forvejen er omfattet af NFRD.

Den 6. april udkom et supplement til Direktivet rettet mod den finansielle sektor (SFDR). De såkaldte PAIs (Principal adverse sustainability), er obligatoriske rapporteringsskemaer som er redskaber der vil skulle benyttes.

Vi fik en opdatering på arbejdet med CSRD og ESRD-standarder. Man kan finde disse på EFRAGs webside

De seks mål fra Taksonomien går igen under miljødelen. For Social er der fem standarder og for Governance 2 standarder. Senere kommer flere sektor specifikke, og der bliver 14 sektor grupper og 40 sektorer.

Fremover må man gøre brug af antagelser, scenarier og lignende hvis man ikke har den nødvendige konkrete data, hvilket er et tydeligt eksempel på en ændring i CSRD’en, ligesom man forventes at fortælle om planer for indsats.

Vi fik også et nærmere kik ESRS-standarderne og så hvordan nogle af dem forventes at blive ret omfattende. Indberetningen bliver i xbrl platform ligesom finansiel rapportering.

Der er høringsfrist 8 august. Det forventes ikke at implementering kan nås i 2023 og det bliver i stedet 2024.

Af CSR Forum medlem og ressourceperson Vibeke H Rasmussen 

Kalender for efteråret 2022

Der arbejdes i skrivende stund på at fastlægge efterårets online sessions. Hold dig oritenteret her på websiden og tilmeld dig vore nyhedsbrev ved at sende en mail til csrforum@csrforum.dk