Generalforsamlingen der i første omgang var sat til Torsdag d. 15/6 2017 falder oveni Folkemødet. Bestyrelsen har loddet folkestemningen blandt foreningens stadig voksende gruppe af frivillige ildsjæle og har besluttet at skubbe Generalforsamlingen til efter somerferien

Fra d. 1/5 2017 har du mulighed for at melde dig ind i CSR Forum for blot 500 Kr. pr. 12 mdr. og på den måde få ret til at støtte og styrke den demokratiske proces i vores allesammens CSR Forum.

Meld dig ind her

Folkeoplysning:

Kan det utålmodige medlem ikke vente til  generalforssamlingen efter sommerferien, men ønsker indflydelse og dermed impulsivt ønsker, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, kan guidelines herfor, læses i foreningens vedtægter  her.

Læs mere om CSR Forums organisering her